Sunday, January 1, 2017

''စာစီစာ႐ိုက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အလိုရွိသည္'' ***************************


မဘသ(ဗဟို)မွ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ သာကီေသြးႏွင္႕ေအာင္ေဇယ်တုဂ်ာ
နယ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္စာစီစာ႐ိုက္အမ်ိဳးသား ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအလိုရွိပါသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃ဝ ႏွစ္အတြင္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင္႕
သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႔နယ္မဘသေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၲဴ၊ ကိုယ္ေရး
အက်ဥ္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းလစာတို့ႏွင္႕တကြ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

(လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈမရွိသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုပါ။)

ဆက္သြယ္ရန္- အင္းစိန္ရြာမပရိယတၲိစာသင္တုိက္၊ ဘုရင္႕ေနာင္လမ္းမႀကီး၊
သံမဏိစက္႐ံုအနီး၊ ဖုန္း-ဝ၉၂၅ဝ၃၆၁၃၂၇။

'''မဘသ(ဗဟို)Online Media'' ''

No comments: