Monday, January 2, 2017

၂၀၁၇ မွာ အစိုးရကို စိန္ေခၚမယ့္ ျပည္သူ႔အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား


အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု တစ္ခုမွ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္နားခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္မင္း)

ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္သန္းေတြ မင္စြန္းခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရသစ္ သက္တမ္းဟာ အခုဆိုရင္ ကိုးလထဲ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။

အေျခခံျပည္သူ အမ်ားစုက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလို NLD ပါတီဟာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ NLD ပါတီကို ျပည္သူေတြက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသလဲ။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမွာ NLD ပါတီေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္ၿပီ” ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲခ်င္ခဲ့တဲ့ အေျခခံ ျပည္သူေတြက အားတက္သေရာ မဲေပးခဲ့ၾကတာပါ။

တကယ္လည္း ျပည္သူေတြ ဘ၀ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ NLD ပါတီကသာ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ အေျပာင္းအလဲ လိုခ်င္တဲ့ အေျခခံ ျပည္သူေတြက မဲေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အေျပာင္းအလဲ လိုခ်င္လို႔ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ အေျခခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သက္တမ္း ကိုးလအတြင္းမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလား။

အမ်ားႀကီး မေျပာင္းလဲခဲ့ရင္ေတာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံ အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရးဆိုတဲ့ အရာဟာ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလဲ။

အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံအခ်က္ သံုးခ်က္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အိမ္ရာအခက္အခဲေတြကို အစိုးသစ္ရဲ႕ သက္တမ္း ကိုးလအတြင္း ဘယ္ေလာက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီလဲ ဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

အလုပ္လက္မဲ့ ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ “လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္း စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၅” အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လက္မဲ့ ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လက္မ့ဲဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၆၈၄၆၂ ေယာက္ ရွိေနၿပီး ေယာက္်ားေလး ၈၃၁၀၀ နဲ႔ မိန္းကေလး ၈၅၃၆၂ ေယာက္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္း စစ္တမ္းကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီကေန မတ္လအထိ သုံးလၾကာ ေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေကာက္ယူရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ေကာက္ကြက္ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထဲက နမူနာေကာက္ကြက္ ၁၅၀၀ ကေန အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀၀၀ ကို စာရင္းေကာက္ယူခဲ့တာပါ။

ဒီစစ္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာကိုေတာ့ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရိြဳင္ရယ္ေအစီအီး ဟိုတယ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖဲြ႕ (ILO) ရဲ႕ စံႏႈန္းအရ တစ္ပတ္ကို တစ္နာရီ အလုပ္လုပ္သူေတြပါ အလုပ္ရွိသူအျဖစ္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားတာေၾကာင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရဟာ ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ လူဦးေရ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အလုပ္ရွာေနဆဲ လူဦးေရျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ

“လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္း စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၅” မွာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာတင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

“အစ္မက အရင္ကေတာ့ PCO လမ္းေဘးဖုန္းမွာ စာေရးလုပ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္ေျပာင္းလာေတာ့ အစ္မတို႔ PCO ဖုန္းဆိုင္ေတြက အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ အဲဒီအလုပ္က ထြက္ၿပီးေနေနတာ။ ခုဆို သံုးႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ရွိၿပီ။ လက္ရွိမွာေတာ့ အစ္မအမ်ိဳးသားရဲ႕ ၀င္ေငြတစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ ရပ္တည္ေနတာေပါ့။ ကေလးလည္း ယူလိုက္တဲ့အတြက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တာလည္း ပါပါတယ္” လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အလုပ္လက္မဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မ တစ္ေယာက္က ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ လက္ရွိအေျခအေနအရ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အလုပ္သမား ေခၚယူမႈ အပိုင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတယ္လို႔ အလုပ္သမားအေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ဆိုပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သြားေလွ်ာက္ဖူးတယ္။ အလုပ္က ၀န္ထမ္းေခၚတာက ၁၀ ေယာက္ဆို လာေလွ်ာက္တဲ့သူက အေယာက္ ၂၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖ၊ ၿပီးရင္ အဲဒီေခၚတဲ့ ၀န္ထမ္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေခၚသြားမွန္း မသိလိုက္ရတာ မ်ားတယ္” လို႔ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေတြကို လိုက္လံေလွ်က္ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ဆိုပါတယ္။

လိႈင္သာယာကေန ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဆိုကၠားလာနင္းေနတဲ့ ကိုသီဟက “ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္ရဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ကိုယ္က အတန္းပညာကလည္း မရွိေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္ဖို႔ဆိုရင္ မရဖို႔ကမ်ားေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆိုကၠားနင္းေနတာ။ အံုနာဖိုးေပးတာနဲ႔ဆို တစ္ေန႔ သံုး၊ ေလး၊ ငါးေထာင္ေလာက္ေတာ့ ရပါတယ္။ ဆြဲမေကာင္းတဲ့ ေန႔ေတြဆို တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္နဲ႔ အိမ္ျပန္ရတာလည္း ရွိတယ္။ ဒီလိုပဲ ၾကံဳသလို လုပ္စားရတာေပါ့။ သူမ်ားဆီမွာ သြားလုပ္ရင္ေတာင္ အဲဒီေလာက္ရဖို႔က ကိုယ့္လိုပညာမတတ္တဲ့သူ အတြက္က မလြယ္ဘူး။ မိသားစုလည္း ရွိေနေတာ့ ဒီဆိုကၠားနင္းတဲ့ အလုပ္ေလးကိုပဲ ဆြဲေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း လုပ္ေနရတာေပါ့။ ကိုယ္တို႔က လိႈင္သာယာမွာ အိမ္ငွားေနတာေလ။ ပိုက္ဆံ အဆင္မေျပတဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုးနဲ႔ယူၿပီး ေခ်းငွားသံုးရတာေပါ့” လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခခံလူတန္းစားေတြ ေျပာပံုအရ အျပင္ပုဂၢလိက အလုပ္မွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔က မလြယ္ကူတဲ့ အေနအထားကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ လံုျခံဳေရးေတာင္မွ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြကိုသာ ေခၚယူေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ပညာေခတ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ႕ရၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္ေခၚရာမွာ ဘြဲ႕ရရွိ႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ အျခားအတတ္ပညာ တစ္ခုခုကိုပါ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္မွသာ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ အခြင့္အေရးရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘြဲ႕ရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ အလုပ္မရေသးတဲ့ ကိုမ်ိဳးေက်ာ္သက္က “ဘြဲ႕က ရထားတာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ျမန္မာစာနဲ႔ ၿပီးထားတာ။ ဘြဲ႕ရထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ အလုပ္သြားေလွ်ာက္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရထားတဲ့ဘြဲ႕က ဘာမွမဟုတ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္တစ္ခု သြားေလွ်ာက္မယ္ဆို အနည္းဆံုး တျခားအတတ္ပညာေလး တစ္ခုေလာက္ကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ တတ္ထားမွ လူရာ၀င္သလို ခံစားရတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီလို အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ဟာ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းသံုးသိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္တဲ့ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းတင္လား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေတြကို ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတာပါ။ နယ္ဘက္ေတြမွာဆို သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ စိုက္ခင္းေတြ ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးခဲ့တဲ့အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ နည္းပါးလာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသေတြမွာလည္း နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက ေဒသခံေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပစ္မွတ္ဟာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆီ ေျခဦးလွည့္လာၾကပါတယ္။

ဒီလို ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ကေန အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ လူဦးေရ ေဖာင္းပြမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အလုပ္ေခၚယူမႈနဲ႔ လုပ္သားအင္အား မမွ်တမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွားပါးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အစ္မတို႔က အညာဘက္က ေနလာတာ။ ရန္ကုန္ကို စေရာက္ေတာ့ ဘာလုပ္လို႔လုပ္ရမွန္း မသိဘူး။ ေနာက္ဆံုး ၾကံရာမရတာနဲ႔ ကြမ္းယာဆိုင္ေလး ဖြင့္မယ္ဆိုၿပီး ဖြင့္ျဖစ္ရင္းကေန ခုေတာ့အထိုင္က်သြားပါၿပီ။ အိမ္ကေတာ့ ငွားေနတာေပါ့။ အစ္မအမ်ဳိးသားက ဆိုကၠားေလးလည္း နင္းေတာ့ မဆိုးပါဘူး။ ရြာမွာေတာ့ အလုပ္အကိုင္က ရွားတယ္ေလ။ အဲဒါနဲ႔ အမ်ိဳးေတြရွိတဲ့ ရန္ကုန္ကို တက္လာၿပီး အေျခခ်ေနလိုက္တာ” လို႔ အညာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆီ တက္လာၿပီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ ကြမ္းယာဆိုင္ဖြင့္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ နယ္ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆီ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြ ရွိသလို ႏိုင္ငံ့ျပင္ပထြက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရွာေဖြ စားေသာက္ေနၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈနဲ႔ လုပ္ခလစာ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္သားယိုစီးမႈဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံေတြကစလို႔ အာရွ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးေတြအထိ အေျခခ် လုပ္ကိုင္ေနရၾကပါတယ္။ ဒီလို တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြထံ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာမွာ တရား၀င္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့သူေတြ ရွိသလို တရားမ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္သားအမ်ားစုဟာ အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ဒီလို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ တရားမ၀င္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ လုပ္အားခ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈကိစၥ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥ၊ မတရား ရဲဖမ္းခံရတဲ့ကိစၥ၊ မွတ္ပံုတင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ၊ ခရီးသြားလာမႈ ခက္ခဲတဲ့ကိစၥ၊ လူကုန္ကူးမႈကိစၥ၊ ကြၽန္ျပဳခိုင္းေစခံေနရတဲ့ကိစၥ စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အလုပ္သမားေတြဟာ ဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာပါ။

ဒီလို ျပည္ပအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ျပႆနာေပါင္းစံုက အစိုးရသစ္ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး MoU စနစ္နဲ႔ တရား၀င္လုပ္ကိုင္သူဦးေရ ေလးသိန္းေက်ာ္သာ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္အရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အၾကား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ၂၁ သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိထားေပမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္မွာ တစ္ရက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြက်ပ္ ၃၆၀၀ ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ဒီလို သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ အေျခခံ အလုပ္သမားေတြဟာ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဒီလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

စက္မႈဇုန္က အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကာလေတြမွာ နည္းပါးတဲ့ လုပ္ခလစာနဲ႔ ဘ၀ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အလုပ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲကေန ည ၇ နာရီ (အခ်ိန္ပို အပါအ၀င္) အထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရေပမယ့္ အေျခခံလစာ၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး၊ လုပ္သက္ဆုေၾကး၊ ကားခ၊ ရက္မွန္ေၾကးနဲ႔ ရွားပါးစရိတ္ အပါအ၀င္ရရွိတဲ့ လစာက တစ္လကို တစ္သိန္းနီးပါးသာ ရွိပါတယ္။

စက္႐ံုပိုင္ရွင္ဘက္က အေဆာင္ မေပးတာေၾကာင့္ နယ္ကေန လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာ အတြက္ အေဆာင္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ လစာထဲကေန ငွားရမ္း ေနထိုင္ၾကရပါတယ္။ ဒီလို ကုန္က်စရိတ္ေတြေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ ေလာက္ငွမႈ မရွိတဲ့အျပင္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ ကုသဖို႔ေငြေၾကး မတတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရာဂါကို ႀကိတ္မိွတ္ခံစားေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

အိမ္စရိတ္ တစ္ေန႔ ၂၅၀၀ ကို ပံုမွန္မေပးႏိုင္လို႔ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆြဲႀကိဳးခ်ၿပီး သတ္ေသသြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သြားခဲ့တာပါ။ သူေသဆံုးခ်ိန္မွာ ဇနီးနဲ႔ သားသမီးငါးေယာက္ က်န္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္မႈကေန မိမိကိုယ္ကိုယ္ဆြဲႀကိဳးခ် သတ္ေသတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပါ။

ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြအေပၚ မွာ စား၀တ္ေနေရးဆိုတဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးက တစ္ေန႔တျခား ပိုၿပီးႀကီး ထြားလာပါတယ္။ မနက္လင္းလို႔ မ်က္လံုးႏွစ္လံုး ဖြင့္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ၀မ္းစာအတြက္ မိသားစုတိုင္းမွာရွိတဲ့ မိသားစု၀င္ အားလံုးဟာ ေန႔စဥ္႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရပါတယ္။

သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာလို႔ ဆိုေပမယ့္ တစ္ထြာေလာက္သာရွိတဲ့ ၀မ္းေရးအတြက္ အိမ္ရွိလူအကုန္ အလုပ္လုပ္တာေတာင္ လက္ရွိေခတ္ကာလမွာ စားေလာက္႐ံုသာရွိတာပါ။ ဒါေတာင္ တံုးလံုးစာအတြက္က မေသခ်ာပါဘူး။ မိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေနထိုင္မေကာင္းလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီမိသားစု စား၀တ္ေနေရးဟာ မ်က္ကလဲဆန္ပ်ာျဖစ္ၿပီး ၀႐ုန္းသုန္းကား ႏိုင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုဖိစီးမႈေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ ရွင္ေရးမွာ စိတ္ဓာတ္မခိုင္မာသူေတြ အတြက္ေတာ့ ေသေရးကသာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းလို႔ ထင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

“စီးပြားေရးကေတာ့ အဓိကေပါ့။ စီးပြားေရးက်ပ္လာတာနဲ႔ လူေတြမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေျဖရွင္းလို႔ ရရင္ေတာ့ ဒီေလာက္အထိမျဖစ္ဘူး။ လြယ္လြယ္ကူကူ ေျဖရွင္းလို႔မရေတာ့ က်ပ္တည္းသြားတဲ့အခါမွာ လူေတြက ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့ ဒီလိုဆြဲႀကိဳးခ်ေသတာမ်ဳိးေတြနဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာသြားႏိုင္တယ္။ အခုက ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း ႀကီးလာၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးကလည္း ဟိုတစ္စ၊ ဒီတစ္စ သိပ္ၿပီးေတာ့ မတည္မၿငိမ္သလို ျဖစ္ေနေတာ့ လူေတြရဲ႕ စိတ္ေတြက ေျပာင္းလဲလာတယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာေတြ ေရးသားေနတဲ့ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္မိုးပြင့္ (ေရၾကည္) က ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏို၀င္ဘာလ မကုန္ခင္မွာပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ၁၂ မႈ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ၁၂ မႈအနက္ ကုိးမႈက စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး က်န္တာေတြက အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈနဲ႔ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ စာရင္းေတြအရ ႏွစ္ရက္ကို တစ္ဦးႏႈန္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ စာရင္းေတြအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၁၉၂ ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၈၁ ဦးနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီကေန ႏို၀င္ဘာလအထိ ၁၁ လအတြင္း ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ၂၁၀ မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္အလိုက္ စာရင္းေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ တစ္လအလိုမွာတင္ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ ပိုမ်ားလာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီစာရင္းေတြအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၁၁ လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈေတြကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တစ္လကို လူ ၂၀ ႏႈန္းနီးပါး ေသေၾကာင္းၾကံစည္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ၿမိဳ႕နယ္မွဴးေတြလည္း ဆင္းၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္တာပါပဲ။ ပတ္၀န္းက်င္ေတြက သူတို႔အေနအထားအရလည္းပဲ ေဖးမကူညီဖို႔ေတာ့ သင့္တာေပါ့။ ရဲကလည္း ျဖစ္တတ္တဲ့ အမႈအခင္းေတြကို မီဒီယာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထည့္တာပဲ။ တကယ္တမ္း ျဖစ္တဲ့သူေတြက စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ နည္းတယ္။ ပညာရည္နည္းပါးတဲ့သူေတြ မ်ားတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ သံုးသပ္တယ္” လို႔ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ကို အနည္းဆံုး လူဦးေရတစ္သိန္းမွာ ႏွစ္ဦးကေန သံုးဦးအၾကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) မွ သိရပါတယ္။

မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္မႈေတြက အသက္ ၂၅ ႏွစ္ကေန ၄၀ အၾကား အသက္အုပ္စုေတြမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အဆံုးစီရင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက စိတ္ေရာဂါ၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးစြဲ ျပႆနာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာ၊ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀င္ဆ့ံမႈ ျပႆနာ၊ ေနရာ ေဒသအလိုက္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ သတ္ေသမႈေတြကေတာ့ အရင္ကတည္းက ရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွ မ်ားလာတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ေတြကုိၾကည့္ရင္ အရက္ေသာက္ထားတာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးထားတာမ်ဳိးေတြ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိေနတာမ်ဳိး ေတြ႕ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔မွာနဂိုကတည္းက တျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါ တစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ မေက်နပ္မႈတစ္ခုခု ရွိေနတာမ်ဳိး ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသၾကတာကလည္း အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ီတံုခ်တံု ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ လုပ္ၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အရွက္တရားေၾကာင့္ သတ္ေသသြားၾကတာလည္း ရွိၾကတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ သတ္ေသၾကတယ္ဆိုတာက စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္။ စိတ္ေရာဂါ၊ အရက္စြဲတာ၊ မူးယစ္ေဆးစြဲတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္။ လူမႈေရး ျပႆနာ ေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္” လို႔ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံုႀကီး (ရန္ကုန္) စိတ္က်န္းမာေရး စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) စိတ္က်န္းမာပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ/ ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာတင္ဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အဆိုအရ ၀င္ေငြအသင့္အတင့္နဲ႔ ၀င္ေငြနိမ့္တဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္က ျဖစ္ပြားမႈမ်ားၿပီး ၀င္ေငြျမင့္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ အသက္ ၅၀ အရြယ္မွာ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ကေန ၄၀ အုပ္စုမွာ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၄၀ အထက္မွာ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၂၅ ႏွစ္အၾကားမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကေန ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၈ ႏွစ္ အၾကားမွာ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

Asia Ranking ရဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာရွရဲ႕ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဂ်ီဒီပီ ၁၇၁၁ ေဒၚလာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားေနတာေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဂ်ီဒီပီကို အမွီျပဳထားၿပီး Purchasing Power Parity ကို အေျခခံတဲ့ Global Finance Magazine ရဲ႕ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၅ ႏိုင္ငံကို တြက္ခ်က္ထားတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး အဆင့္ ၅၅ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Per Capital GDP တစ္ဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အနိမ့္က်ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးကို ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္သာ ရွိခဲ့တယ္လို႔ CIA Facebook က ကိန္းဂဏန္းေတြက ညႊန္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာ ၄၄၀၀ အထိ ျမင့္မားတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးကို ေဒၚလာ ၅၂၀၀ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Per Capital GDP ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္း GDP ကို တိုင္းျပည္လူဦးေရနဲ႔ စားထားတဲ့ ကိန္းသာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ျခင္းကိုေတာ့ Per Capita GDP ကိန္းတစ္မ်ဳိးတည္း အေပၚမွာ အေျခခံလို႔ မရပါဘူး။ ဒီကိန္းျမင့္မားလာျခင္းက ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေျခအေနကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပတဲ့ ကိန္းကေတာ့ Percentage of people living below poverty line ေခၚ အဆင္းရဲဆံုး အေျခအေနထက္ ပိုမိုနိမ့္က်စြာ ေနထိုင္ၾကရသူေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္းကိန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အဆင္းရဲဆံုး အေျခအေနထက္ ပိုမိုနိမ့္က်စြာ ေနထိုင္ၾကရသူေတြရဲ႕ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိတာေၾကာင့္ အာဆီယံ ေဒသအတြင္းမွာ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္႐ံုမက ကမၻာေပၚမွာလည္း ဆင္းရဲမႈ ျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ သစ္ေတာ စတဲ့ သယံဇာတေတြကို တင္ပို႔မႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရာမွာ လုပ္သားအင္အား မလိုအပ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ မ်ားျပားျခင္း မရွိဘဲ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လို႔ ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္က ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္က ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တနသၤာရီတိုင္းမွာ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္က ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းက ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမွာ တက္ေနဆဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလို အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံမွာ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈက ၂၀၁၃ ခုနစ္ ဇြန္လက စခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျမင့္တက္ခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကိုးလတာ ကာလအတြင္းမွာလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းက က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္မႈေတြ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေတြကေတာ့ ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါး၊ ၾကက္သြန္၊ ကုန္စိမ္းေတြျဖစ္ၿပီး တရိပ္ရိပ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း စတင္ျမင့္တက္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ပိုးက်မႈေၾကာင္႔ ဆန္အထြက္နည္းျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းရွိခဲ့သေယာင္ ရွိေပမယ့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလက ေစ်းႏႈန္းမၿငိမ္မသက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ဧၿပီလကစလို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ား အတြင္းမွာေတာ့ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေတြဟာ အျမင့္ဆံုး အေနအထားကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆန္ေစ်းႏႈန္းကလြဲၿပီး က်န္တဲ့စားေသာက္ကုန္စည္ေတြက ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ဆန္တစ္ျပည္ကို က်ပ္ ၁၀၀ ၀န္းက်င္သာ က်ဆင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဆန္ေစ်းအတိုင္းသာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သားငါးေစ်းႏႈန္းေတြက ၾကက္သားတစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၇၀၀၀ ကေန ၁၂၀၀၀၊ ၀က္သားတစ္ပိႆာ ကို က်ပ္ ၇၀၀၀ ကေန ၁၂၀၀၀၊ အမဲသားတစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၈၀၀၀ ကေန ၁၃၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းတက္ခဲ့ပါတယ္။

ငါးေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ငါးရံ႕တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ကေန က်ပ္ ၁၂၀၀၀၊ ငါးၾကင္းတစ္ပိ ႆာကို အရင္က က်ပ္ ၆၀၀၀ ကေန ၆၅၀၀ အတြင္း ရွိခဲ့ရာက လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၀၀၀ ကေန က်ပ္ ၈၀၀၀ အထိျဖစ္ခဲ့သလို ငါးခူတစ္ပိႆာကို အရင္က က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ကေန က်ပ္ ၁၂၀၀၀ အတြင္း ရွိခဲ့ရာက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၁၅၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ေဒၚလာေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံကေန အဓိက တင္သြင္းတဲ့ စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္းဟာ အရင္က တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၈၀၀ ကေန က်ပ္ ၂၀၀၀ သာရွိခဲ့ရာက လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၂၃၀၀ ကေန က်ပ္ ၂၅၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ၾကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းကလည္း ျမင့္တက္မႈေတြ ရွိေနၿပီး တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၀၀ ကေန ၁၃၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်း ရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အဓိက တက္ေနတာက အသီးအရြက္ ေစ်းႏႈန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္းကို က်ပ္ ၃၀၀ အထိ ျမင့္တက္ေနတဲ့အတြက္ အသားငါး မစားႏိုင္တဲ့ အေျခခံ လက္လုပ္လက္စားေတြ အတြက္ေတာ့ အသီးအရြက္ေတာင္ နပ္မမွန္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။

“ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္းကို ၃၀၀ ေပးၿပီး ၀ယ္ရတယ္။ တစ္စည္း၀ယ္လို႔ မိသားစု မေလာက္ငွဘူး။ အနည္းဆံုး ႏွစ္စည္းနဲ႔ သံုးစည္းေလာက္ ၀ယ္မွရတာ။ အဲဒီမွာတင္ ကန္စြန္းရြက္ဖိုးခ်ည္း က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ သြားေနၿပီ။ က်န္တာ ဘာမွမပါေသးဘူး။ ၀င္ေငြကသာ တိုးမလာတာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက တက္ေနေတာ့ ၾကာရင္ အသီးအရြက္ေတာင္ နပ္မွန္ပါ့မလား မသိဘူး” လို႔ အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္က ဆိုပါတယ္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္က ပန္းရန္လုပ္သား တစ္ေယာက္ကေတာ့ “မိသားစုတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ အခုေခတ္ႀကီးမွာ ရပ္တည္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာရွိတဲ့ မိသားစုအကုန္ အလုပ္ထြက္လုပ္မွ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပမွာ။ အခုေခတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္းက သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ အက်မရွိဘူး။ အတက္ပဲ။ အခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာဆိုရင္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ျပည္သူေတြ အကုန္လံုးနီးပါးက ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိုပဲ က်ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက မက်တဲ့အျပင္ ထပ္ေတာင္ တက္ေနေသးတယ္။ ျပည္သူေတြမွာ ကန္စြန္းရြက္ေတာင္ ၀ယ္မစားႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ေနၿပီ။ အေပါင္ဆိုင္ေတြမွာလည္း တစ္ေန႔တစ္ေန႔ လာလိုက္တဲ့လူေတြ နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အေပါင္ဆိုင္ကို သြားရတာပဲ။ မရွိရင္ ေပါင္ႏွံၿပီးစားရတာ။ မစားဘဲ အငတ္ေနလို႔မွ မရတာ။ အခုကေတာ့ ပိုက္ဆံရွိၿပီးသား လူေတြကပဲ ရွိၿပီးရင္း ရွိေနတာ။ ေအာက္ေျချပည္သူေတြမွာ ဆန္တစ္ျပည္ ၁၀၀၀ တန္ေတာင္ မစားႏုိင္တဲ့သူေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ လက္ရွိအစိုးရကို သိေစခ်င္တယ္။ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥတစ္လံုးက်ပ္ ၂၀၀၊ ကန္စြန္းရြက္တစ္စည္း က်ပ္ ၃၀၀ ဆိုတဲ့ အေနအထားက ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေနၿပီ။ ဆင္းရဲတဲ့အိမ္ေတြမွာ ဘဲဥဟင္းခ်က္ရင္ေတာင္မွ တစ္ေယာက္တစ္လံုး မစားႏုိင္ဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီလို ေအာက္ေျခက ျပည္သူေတြမွာ ၀င္ေငြက တိုးတက္လာမႈ မရွိေပမယ့္ တရိပ္ရိပ္တက္ေနတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာဟာ တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုႀကီးထြားလို႔ လာေနပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ၀င္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြက မမွ်ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္က တစ္ေန႔ ၅၀၀၀ ရရင္ အိမ္အသံုးစရိတ္က ၅၀၀၀ မကဘူး ကုန္ေနတယ္။ အဲဒီ ၅၀၀၀ ကိုင္ၿပီး ေစ်းထဲသြား၊ ျပန္လာရင္ တစ္က်ပ္မွ ပါမလာဘူး။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အရမ္းႀကီးမားတဲ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးပါ။ သူတို႔မွာ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး အတြက္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ တကၠစီေမာင္းတဲ့ သူကလည္း တကၠစီေမာင္းတဲ့သူအေလ်ာက္၊ က်ပန္းလုပ္တဲ့သူကလည္း က်ပန္းလုပ္တဲ့သူအေလ်ာက္ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ယုဇနမွာ ဆိုက္ကားနင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ သူ႔မိသားစု စား၀တ္ေနေရးကို မေျဖရွင္းႏိုင္လို႔ ဆြဲႀကိဳးခ် ေသသြားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရွက္ဖို႔ ေကာင္းလဲ” လို႔ ဒီမိုကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (MDCF) မွ ကိုမွတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

သာမန္ လက္လုပ္လက္စား လူသံုးေယာက္ရွိတဲ့ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ စားစရိတ္၊ ေနစရိတ္ေတြကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး တစ္လကို သံုးသိန္း၀န္းက်င္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတာင္ ကေလးရဲ႕ ႏို႔မႈန္႔ဖိုး၊ မုန္႔ဖိုးနဲ႔ ေက်ာင္းစရိတ္ေတြ မတြက္ေသးပါဘူး။ မိခင္ျဖစ္သူက ကေလးတစ္ဖက္နဲ႔ စီးပြားမရွာႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဖခင္တစ္ဦးတည္းရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔သာ ရပ္တည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာအျဖစ္ က်ပ္ ၃၆၀၀ သာ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြဟာ တစ္သိန္းေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။

ဒါဆို ဒီမိသားစုအေနနဲ႔ ဘယ္လိုရပ္တည္ပါ့မလဲ။ ဒီလိုမိသားစုမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆန္၊ ဆီ၊ ၾကက္သြန္စတဲ့ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေတြ ေပးေ၀လွဴ ဒါန္းရာမွာ လာေရာက္တန္းစီသူ မ်ားျပားခဲ့ပါတယ္။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ငမုိးရိပ္ရပ္ကြက္ (၂) လမ္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူေတြနဲ႔ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲရွိသူေတြကို ဆန္၊ ဆီ၊ ၾကက္သြန္ေတြ ေပးေ၀လွဴဒါန္းမႈကုိ ႏွစ္တိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ လာေရာက္တန္းစီသူ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့တာပါ။

“ဒီလုိလွဴတာ သုံးႏွစ္ရွိၿပီ။ ဒီႏွစ္က လာတန္းစီတဲ့သူ မႏွစ္ကထက္ သုံးဆေလာက္မ်ားတယ္။ လူေတြက စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းလာေတာ့ လာယူတဲ့သူေတြက ပုိမ်ားလာတယ္။ တျခားပစၥည္း လွဴတဲ့သူေတြက မ်ားတယ္။ ဆန္က်ေတာ့ မိသားစုတုိင္းအတြက္ အေရးပါမလား ဆုိၿပီးေတာ့ ေရြးၿပီးလွဴေပးတာပါ” လို႔ ငမုိးရိပ္ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္သူ အလွဴရွင္ ဦးခ်စ္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ဒီလို လွဴဒါန္းမႈကို လာေရာက္ တန္းစီရာမွာ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္က ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြ သာမက ေတာင္ဒဂုံ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ ရြာသာႀကီးစတဲ့ ေနရာေတြကလည္း လာေရာက္ တန္းစီသူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

“အဘြားက ဒီငမုိးရိပ္ရပ္ကြက္မွာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား လွဴမယ္ၾကားလုိ႔ မနက္ကတည္းက လာတန္းစီေနတာ။ အိမ္မွာ မိသားစုေျခာက္ေယာက္ ရွိတယ္။ အဘြားက ေစ်းေရာင္းတာပါ။ ပုံမွန္ဆုိရင္ ေစ်းေရာင္းရတဲ့ေငြနဲ႔ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းရတာ မလြယ္ကူဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလုိလွဴတယ္ၾကားေတာ့ ဆန္၊ ဆီရလည္း မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အဆင္ေျပတာေပါ့” လို႔ ရြာသာႀကီးရပ္ကြက္ကေန လာေရာက္တန္းစီတဲ့ ေဒၚလွရီက ဆိုပါတယ္။

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ကေန လာေရာက္တန္းစီတဲ့ မခင္ျမင့္က “အိမ္မွာက မိသားစုရွစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးေတြ လွဴတယ္ၾကားရင္ လာတန္းစီလုိက္တာပဲ။ ဆန္ဆုိေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ မိသားစုေတြ တစ္နပ္စာ အဆင္ေျပတယ္ေလ။ အခုအစ္မ ဆန္ရတယ္၊ ခြက္ေတြ၊ ျခင္းေတြ၊ တံျမက္စည္းေတြ ပါရတယ္။ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ကတည္းက တုိကင္လာတန္းစီရတယ္။ အခု ဒီဆန္ေပးတာက် တုိကင္နဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒီတုိင္း တန္းစီရတာပါ၊ ကေလးေတြပါပါေတာ့ ဆန္သုံးအိတ္ ရလုိက္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဒၚလာေစ်း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာကုိ က်ပ္ ၅၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က စတင္ကာ ေဒၚလာေစ်း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္မွာ ၁၂၉၃ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ ၁၂၉၉ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္နဲ႔ ၁၃ ရက္မွာ ၁၃၀၂ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္နဲ႔ ၁၅ ရက္မွာ ၁၃၀၄-၁၃၀၆ က်ပ္ၾကား၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ ၁၃၁၀ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွာ ၁၃၁၆ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္မွာ ၁၃၂၂ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ ၁၃၂၃ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္မွာ ၁၃၂၄ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ ၁၃၃၈ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာပါ။

ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းမွာေတာ့ ၁၃၃၅ က်ပ္နဲ႔ ေစ်းဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းေရာက္ခ်ိန္မွာ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း က်ပ္ ၅၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာေပမယ့္ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိ ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ျပင္ပေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က သူ႔ရဲ႕ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္က တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၀၀ အျဖစ္ ငါးက်ပ္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ကေန ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ၁၂၈၅ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ ၁၂၈၇ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွာ က်ပ္ ၁၂၉၀၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္မွာ ၁၂၉၂ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ ၁၂၉၅ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္မွာ က်ပ္ ၁၃၀၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစုိးရ စတင္တက္ခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၁ ရက္က ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၁၁၉၃ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ အနိမ့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ၁၁၅၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေသာ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၇ ဒသမ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမွာ လိုေငြက က်ပ္ ၃၂၈၇ ဒသမ ၆၄၉ ဘီလ်ံျဖစ္ေပမယ့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းရဲ႕ လိုေငြက က်ပ္ ၄၀၂၅ ဒသမ ၁၃ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခထက္ က်ပ္ ၇၃၇ ဒသမ ၄၈၁ ဘီလ်ံ တိုးျမင့္သြားသလို ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးကလည္း ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ မူလခန္႔မွန္း ေျခေငြစာရင္းမွာ စုစုေပါင္းရေငြက်ပ္ ၁၆၉၇၈ ဒသမ ၉၉၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းသံုးေငြက်ပ္ ၂၀၂၆၆ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံျဖစ္တာေၾကာင့္ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၃၂၈၇ ဒသမ ၆၄၉ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၈၄၁၂၈ ဒသမ ၁၂၇ ဘီလ်ံျဖစ္လို႔ လိုေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၃ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွာ စုစုေပါင္းရ ေငြက်ပ္ ၁၇၁၅၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းသံုးေငြက်ပ္ ၂၁၁၇၇ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၄၀၂၅ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၈၁၀၆၄ ဒသမ ၃၃၉ ဘီလ်ံျဖစ္၍ လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၄ ဒသမ ၉၇ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

“ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးအား ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ယခင္ႏွစ္ ပထမေျခာက္လတြင္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အားေပ်ာ့ေနျခင္း၊ ကမၻာသံုး ေငြေၾကးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျမင့္တက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ကုန္သြယ္မႈ က်ဆင္းရျခင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၾသဂုတ္လတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မ်ား ပထမ ေျခာက္လတြင္ မ်ားစြာသံုးစြဲမႈ မရွိေသးျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ခံစားရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ၃ ဒသမ ၉ ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ ၄ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၁၃၅၄ ဒသမ ၆၁၄ ဘီလ်ံ တင္ျပ ေတာင္းခံထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြက ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္နဲ႔ ၁၇ ရက္က လႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြက ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၁၅၉ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၉၅၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၉၂၆ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္လို ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၇၅၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပထမအႀကိမ္အရ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၆၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္မႈေတြက ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာလည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွာ မူလခန္႔မွန္းေျခလိုေငြထက္ က်ပ္ ၇၃၇ ဒသမ ၄၈၁ ဘီလ်ံ တိုးျမင့္လာတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္လို ေငြျပမႈေတြဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဆက္လက္ ရွိေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေနတဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြျဖည့္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေငြစကၠဴ ႐ိုက္ထုတ္ေနတဲ့ နည္းလမ္းကို သံုးမယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္မႈ မရွိဘူးလို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

“အသံုးစရိတ္ေတြက တိုးလာတယ္။ ရေငြေတြက ထူးထူးျခားျခား တိုးမလာဘူး။ လိုေငြျပတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေငြကို ဘယ္လိုရွာမလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိရမွာေပါ့။ အခြန္ေတြ တိုးေကာက္ၿပီး ရွာမလား။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ေငြစကၠဴ ေတြ ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး ရွာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာမယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေလ့လာသူ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အခုလို တိုင္းျပည္မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဒီလို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေတြ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာတဲ့အတြက္ အေျခခံလူတန္းစား လက္လုပ္လက္စားေတြရဲ႕ ဘ၀ကလည္း တျဖည္းျဖည္း က်ပ္တည္းလို႔ လာပါတယ္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြက ႀကီးျမင့္လာရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ မမွ်တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ဒီလိုအခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္လဲ။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာကို နည္းပညာသံုးၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တည္ၿငိမ္မွလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ထပ္ၿပီးႀကီးျမင့္ဖို႔ မရွိဘဲ ျပန္ၿပီးတည္ၿငိမ္လာမွာပါ။ အစိုးရ အေနနဲ႔ကေတာ့ လတ္တေလာ အေနအထားမွာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Open Types လုပ္ထားေပမယ့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း မထိခိုက္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြအေပၚမွာလည္း ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ” လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲကုန္သည္၊ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက သံုးသပ္ ေျပာၾကားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၅ ဒသမ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြေၾကာင့္ အစားအစာေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္ခဲ့ရာက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ၈ ဒသမ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမုိမ်ားျပားေနတဲ့အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈအရ ႏုိင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္း လူဦးေရဟာ ၅၁ သန္းေက်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူဦးေရဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ သိပ္သည္းလာတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူေတြရဲ႕ အိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္ဟာ ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအုံ လုိအပ္ခ်က္ ျပႆနာဟာလည္း ပိုမုိႀကီးမားလာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ခုတည္းမွာတင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ပုံ တစ္ပုံျဖစ္တဲ့ လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၂၆ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ နီးပါးအထိ ရွိလာတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္ မ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေက်းလက္ေန လူဦးေရကေတာ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ၇၃ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ သာ ရွိေတာ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းေတြကဆိုတဲ့ အတြက္ ေက်းလက္ေန လူဦးေရႏႈန္းဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေန လူဦးေရကေတာ့ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ သိသိသာသာ တိုးတက္ မ်ားျပားလာခဲ့တာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ သိပ္သည္းမႈအလုိက္ အိမ္ရာေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။

အစိုးရသစ္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္နဲ႔ သိန္းတစ္ရာေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အဆင့္သံုးဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပထမအဆင့္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ လမ္း၊ တံတား ေလလံဂိတ္ေတြကို ဂိတ္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ကို ဧၿပီ ၃၀ ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ရဲ႕ တတိယ အဆင့္ကေတာ့ ျပည္သူေတြေနေရး၊ ထုိင္ေရး အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ စီမံကိန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ျပည္သူ႔အိမ္ရာ လုပ္ငန္းေတြ အရင္တုန္းက ေဆာက္ခဲ့တဲ့ဟာမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဆိုၿပီး တန္ဖိုးက မနည္းဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြ မတတ္ႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းထဲမွာ ငါးထပ္အခန္း ၄၀ ပါတဲ့ စံနမူနာျဖစ္တဲ့ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာတစ္ခုကို ေဆာက္မွာပါ” လို႔ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဇြန္ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၀န္ႀကီးဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအတြက္ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး စံနမူနာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးတဲ့အခါ အဲဒီအိမ္ရာက ေပၚထြက္လာမယ့္ အခန္းေတြကို တစ္ခန္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ တုိက္ခန္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေလာက္ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၇ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ပါ၀င္မယ့္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြ ရရွိမႈ၊ ေျမရရွိမႈအေပၚ မူတည္လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အိမ္ရာယူနစ္ အခန္းေပါင္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေလာက္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္နဲ႔ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၂၃၂ ဧကေပၚမွာ အခန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေလာက္ ပါ၀င္မယ့္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနသလို ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စမ္းသပ္ တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

“လက္ေတြ႕ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏွစ္လံုးေဆာက္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေအာင္၊ ကုန္က်စရိတ္ စံႏႈန္းတစ္ခုရဖို႔ ဒါကအေရးႀကီးေနပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တစ္လံုးကို Steel နဲ႔ ေဆာက္တယ္။ တစ္လံုးကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ကြန္ကရစ္နဲ႔ ေဆာက္တယ္။ ဒီႏွစ္လံုးရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ အတိအက်၊ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တို႔ကို Model စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ စံႏႈန္းေတြရၿပီဆိုရင္ ဟို ၂၃၂ ဧကမွာ ဒီေမာ္ဒယ္လ္ ဒီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ေဆာက္မွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိက ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲက ေျမေနရာ ရရွိဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစိုးရသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရေတာ့မယ့္ အခ်က္သံုးခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးသစ္ရဲ႕သက္တမ္း ကိုးလအတြင္းမွာ ဒီအခ်က္ေတြ သံုးခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အေျခခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀က ပိုၿပီးက်ပ္တည္းလာရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာေစ်း အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ နဲ႔ တြက္ရင္ ျမန္မာျပည္က အေျခခံ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ၀င္ေငြက တစ္ေန႔ကို သံုးေဒၚလာေတာင္ မျပည့္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီလို ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းလာေပမယ့္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေတြေၾကာင့္ အေျခခံျပည္သူေတြဟာ ရရာအလုပ္မွာပဲ တြယ္ကပ္ကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။

တကယ္လို႔သာ ၀င္ေငြမေကာင္းလို႔ အလုပ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ မရွိ၊ ရွိတဲ့ အလုပ္ကိုသာ ေမွးလုပ္ရင္းနဲ႔ ဘ၀ကို က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ျဖတ္သန္းေနၾကရတာပါ။

၀င္ေငြ နည္းသထက္ နည္းလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို သြင္းကုန္သာရွိၿပီး ထုတ္ကုန္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ ေဒၚလာေစ်းတက္တာနဲ႔အမွ် ျပည္သူေတြ မျဖစ္မေန ၀ယ္သံုးေနရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကလည္း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ စားေသာက္ကုန္၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြ အစစအရာရာ ေစ်းတက္ေနတဲ့ အတြက္ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားေနရတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀ကေတာ့ ေလွာ္ရင္းနစ္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ငွားေစ်းႏႈန္းေတြက အစိုးရေဟာင္းသက္တမ္း ငါးႏွစ္တာအတြင္း ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ ထိုးတက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လူေနထူထပ္တဲ့ ကမာရြတ္၊ ဗဟန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းတို႔လို ေနရာေတြမွာ ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ေလာက္ပဲရွိတဲ့ တိုက္ခန္းငွားခဟာ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ ေလးသိန္း၀န္းက်င္အထိ ရွိလာပါတယ္။ ငါးႏွစ္တာအတြင္းမွာ အိမ္ခန္းငွားခေတြဟာ အနိမ့္ဆံုး ႏွစ္ဆကေန သံုး၊ ေလး၊ ငါးဆအထိ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ ျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။

ၿမိဳ႕စြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဒဂံုနဲ႔ ေျမာက္ဒဂံုစတဲ့ ေနရာေတြမွာ ၂၀၁၀ တုန္းက က်ပ္ ၃၀၀၀၀ နဲ႔ ငွားလို႔ရတဲ့ အိမ္တစ္လုံးဟာ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ တစ္သိန္း၀န္းက်င္အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအိမ္ငွားခ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ သာမန္ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရတဲ့ လစာနဲ႔ယွဥ္ရင္ သူ႔ရဲ႕ လစာက အိမ္ငွားစရိတ္နဲ႔တင္ ကုန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ေနရာ၊ အထပ္အျမင့္ အက်ယ္အ၀န္းအေပၚလိုက္ၿပီး ေစ်းက အမ်ဳိးမ်ဳိး အစားစား ရွိပါေသးတယ္။ လစာ သုံးသိန္းေလာက္ရတဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးေတာင္ သူ႔ရဲ႕၀င္ေငြနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း Downtown ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွာ အိမ္ခန္းငွားဖို႔ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။

အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏွစ္ဆသုံးဆ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး အခု ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း အေရာက္မွာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း ေစ်းက်သြားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ မလုပ္ၾကတဲ့ သေဘာပါ။

ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ အေျခခံ လူတန္းစားေတြအတြက္ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာ တစ္ေနရာရဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲမယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည့္႐ံုနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္။

အခုလည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းေတြကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ တရား၀င္ ေျပာဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီေနရာမွာတစ္ခု စဥ္းစားရမွာက က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္းေတြကို တစ္ရက္ လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ သာ ရရွိေနတဲ့ အေျခခံ လူတန္းစား ျပည္သူေတြ တကယ္၀ယ္ယူႏိုင္မလား ဆိုတာကိုပါ။

၀င္ေငြနည္းပါးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ အိမ္ခန္းငွားခေတြ ေစ်းေခါင္ခိုက္ေနမႈေၾကာင့္ ဒီလိုသာ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားလို႔ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ အေျခခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကလည္း ဒံုရင္းကဒံုရင္း ျဖစ္ေနၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျပည္က အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံ အက်ဆံုး အခ်က္သံုးခ်က္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အိမ္ရာ အခက္အခဲကို အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ဒီသံုးခ်က္အေပၚမွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုသာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာလည္း အေျခခံျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွမေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အခုေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနစ္မွာ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ တကယ့္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။   

Writer: 

ဆန္းမိုးထြန္း

Eleven Media Group Co., Ltd

No comments: