Wednesday, November 30, 2016

တယ္လီေနာျမန္မာ စီအီးအို Mr.Lars Erik Tellmann ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း


‘‘ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက ရရိွတဲ့ ေငြေၾကးတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကုိမွ အျပင္ကုိ ထုတ္သြားတာ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာပါ ’’

By

ျမင့္ေက်ာ္လႈိင္

လီေနာျမန္မာ၏ စီအီး အိုရာထူးသည္ မၾကာေသးခင္က လူအေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ စီအီးအိုအသစ္လက္ထက္တြင္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ အဆုိပါစိန္ေခၚမႈသည္ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ရန္ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီအေနအထား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၊ လက္နက္ကုိင္နယ္ေျမစသည္ျဖင့္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကုိ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီအီးအို Mr. Lars ErikTellmannn ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို 7 Day Newsဂ်ာနယ္က ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာမွာ စီအီးအိုအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူတာ အခုဆိုရင္ ေလးလရိွၿပီ။ ဒီကာလအတြင္းမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသလဲ။

ဒီကလုပ္ငန္းေတြနဲ႔က ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ၿပီးသားျဖစ္ေနေတာ့ အခက္အခဲေတာ့ မရိွခဲ့ပါဘူး။ အခု ဆိုရင္ နံပါတ္ (၁)ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ဖို႔က နီးလာၿပီ။ အေကာင္းဆံုး ကြန္ရက္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ဦးစားေပးလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါကိုစိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ဖို႔ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ရိွေနပါတယ္။

တယ္လီေနာရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ ရိွၿပီးေတာ့ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အရင္းေက်လိမ့္မယ္လုိ႔ ပထမစီအီးအိုက ေျပာဖူးတယ္။ အခုသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီဆုိေတာ့ တယ္လီေနာရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္အေျခအေန ဘယ္လိုရိွပါလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရိွပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ေတြရိွတယ္။ မၾကာခင္က ထြက္တဲ့ တတိယသံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာထဲမွာဆုိရင္ ေငြေၾကးအရ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံထဲက ရရိွတဲ့ ေငြေၾကးတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ကုိမွ အျပင္ကုိ ထုတ္သြားတာ မရိွခဲ့ပါဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာပါ။ ဒါကေတာ့ ကြန္ရက္ေတြရယ္၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ရယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ပုိင္းမွာဆိုရင္လည္း အခုခ်ိန္ထိ အစိုးရဆီကို က်ပ္ေငြ ၈၀ ဘီလီယံအထိ ေပးေဆာင္ထားပါတယ္။

ေအာ္ပေရတာေတြအေနနဲ႔ လူေနထူထပ္တဲ့ေနရာေတြမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လုိၿပီးေတာ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ခ်င္ၾကဘူးလုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္လိုပါသလဲ။

ရည္မွန္းခ်က္က လူဦးေရရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ငါးႏွစ္အတြင္း ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ဖို႔ပါ။ အခုဆိုရင္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနၿပီ။ ထိုင္းလို ႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ဖိ႔ု ႏွစ္အမ်ားႀကီးလုပ္ရတာပါ။ အစိုးရကုိ ေပးထားတဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ ကတိေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ သံုးႏွစ္နဲ႔ ျပည့္လုနီးပါး ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ က်န္တဲ့ ေဒသေတြကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ဆုိတာလည္း လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥေလး ေတြရိွေသးတယ္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရိွတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြရိွေနေပမယ့္လည္း ကြန္ရက္ကုိ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနပါတယ္။ ကြန္ရက္က အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားေနတယ္။ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အကုန္လံုးဆီကုိ ကြန္ရက္ေရာက္တယ္။ သံုးစြဲသူအေနနဲ႔ ၁၈ သန္းရိွတယ္။ တာ၀ါကလည္း ၆၈၀၀ ေက်ာ္ရိွေနၿပီ။ ကတိက၀တ္ကုိ ျပည့္ေအာင္ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။

နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြအထိ ကြန္ ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ကုိင္ေတြရိွတဲ့ ေဒသေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေတာ့မယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းထားတာေတြ၊ ကိုယ္တုိင္ေျဖရွင္းဖို႔ စဥ္းစားထားတာေတြ ဘာမ်ားရိွပါလဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေတြ မစခင္ကတည္းက ဒီလုိမ်ိဳးအခက္အခဲေတြရိွမယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးေတြကို ခန္႔အပ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြက လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို နားလည္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေပးတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးေတြ၊ တယ္လီေနာရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ညိႇႏႈိင္းေပးပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ မႈေပးဖုိ႔ဆုိေပမယ့္လည္း ဒီလုိေနရာေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ရတာလြယ္ေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အသံုးျပဳဖို႔အတြက္က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူ ေတြက အဲဒီေဒသေတြမွာရိွေန တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေဒသေတြမွာ တ႐ုတ္၊ ထုိင္းစတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကလာတဲ့ ဖိုက္ဘာလမ္းေၾကာင္းေတြ ရိွေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဒသေတြဟာ ေအာ္ပေရတာအတြက္ အေရးပါေနတယ္။

တယ္လီေနာစတင္၀င္လာတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ဘာအခက္ခဲဆံုးလဲလို႔ ေမးရင္ ေျမေနရာရရိွဖို႔က အခက္ခဲဆံုးလို႔ ေျဖတယ္။ အခုဒီ ေမးခြန္းကို ထပ္ေမးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လုိေျဖမလဲ။

ေျမကိစၥကို အလြန္ခက္ခဲမယ့္ ကိစၥျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ထင္သေလာက္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တိက်ေသခ်ာတဲ့ စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏုိင္ေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြက ေလ်ာ့ပါးလာပါတယ္။

Mobile Money ၀န္ေဆာင္မႈကလည္း လုပ္ငန္းစတင္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကလည္း အေရးပါလာၿပီ။ တယ္လီေနာမွာ ဆင္းမ္ကတ္ကိုမွတ္ပံုတင္အသံုးျပဳတဲ့လူအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားရိွပါလဲ။

အသံုးျပဳသူေတြ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ဖို႔ နည္းလမ္းမွန္သမွ်ကုိ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္ေနတယ္။ အစိုးရက ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားတာကိုလည္း ႀကိဳဆိုတယ္။ မွတ္ပံုတင္တဲ့ေနရာမွာ အရင္က မွားယြင္းၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားတာေတြလည္း ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ နာမည္ေျပာင္းလုိ႔ရတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးမွတ္ပံုတင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ပဲၾကာတာပါ။

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းက မိုဘုိင္းေပၚက ေငြေၾကးလုပ္ငန္းေတြ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ အသံုး၀င္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ားအသံုး၀င္ႏုိင္ပါေသးလဲ။

ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ထားရင္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္စားျပဳ ေစပါတယ္။ E-Government လုပ္တဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ၊ သက္ေသခံမႈေတြအတြက္ အသံုး၀င္လာမွာပါ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရယူတဲ့ အခါမွာလည္း ပိုၿပီးေတာ့အက်ဳိရိွလာေစမွာပါ။

အသံုးျပဳသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို အစိုးရက ေတာင္းခံလုိ႔ ထုတ္ေပးခဲ့ဖူးတာေတြရိွတယ္ေနာ္။ အခုေကာ အသံုးျပဳသူအခ်က္အလက္ထုတ္ေပးမႈအပုိင္းမွာ ဘယ္လိုရိွပါသလဲ။

ဥပေဒကလည္း တိတိက်က် မရိွေသးတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ တိတိက်က်ခ်မွတ္ထားရပါတယ္။ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ကုိ အစိုးရဆီထုတ္ေပးမလဲဆိုတာကိုေပါ့ေနာ္။ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ အစိုးရက ၈၄ ခုေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ၁၃ ခုရဲ႕အခ်က္ အလက္ကိုေတာ့ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုိကိစၥေတြမွာ လုပ္ေပးခဲ့တာလဲဆုိေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးခဲ့တာပါ။ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြ မွာလို ကြန္ရက္ကို ပိတ္လိုက္ပါဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးေတာ့ မရိွဘူး။ ၾကားျဖတ္နားေထာင္တာေတြလည္း မရိွပါဘူး။ ဥေရာပေကာင္စီအကူအညီနဲ႔ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးဆဲြ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြရိွပါတယ္။ ဥပေဒထြက္လာရင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရတာ ပိုအဆင္ေျပလာမွာပါ။

လက္ရိွတယ္လီေနာပိုင္တဲ့ Band-width ပမာဏက ဘယ္ေလာက္ရိွပါလဲ။

တ႐ုတ္၊ ထိုင္းကေနၿပီးေတာ့ ဖိုက္ဘာခ်ိတ္ထားတယ္။ အိႏိၵယဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဖို႔လည္း ရိွေနတယ္။ ထုိင္းဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးခ်ိတ္ဖို႔လည္းရိွေနတယ္။ ပိြဳင့္ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရတာက ျပတ္ေတာက္သြားရင္ အစားထိုးလို႔ရေအာင္ပါ။ ဒီအတြက္ ပမာဏကုိ သတ္မွတ္မထားဘူး။ လိုသေလာက္ကုိ သံုးလုိ႔ရတယ္။ ေ၀းလံတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ၿဂိဳဟ္တုသံုးထားတာရိွတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာလည္း ဖုိက္ဘာရေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

အင္တာဗ်ဴးကတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳ သူေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲ။

တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြကို ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကြန္ရက္ျဖစ္ေအာင္လည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိလည္း ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

နယ္စပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္က ကူညီသြားမည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးေျပာၾကား

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

 

ဆက္လက္ျပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာဆိုေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္ သူမ်ားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ ေဘဂ်င္းမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္ရီက ယိုယြင္းလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဘဂ်င္းအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိေန သည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာသည္။ ယင္းမွဆက္လက္ျပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရပ္တန္႔ျပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

 

၄င္းက “တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျမင့္ဆုံး သံတမန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းျပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းဖို႔ႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မစၥတာ၀မ္ ဆိုထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

“တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထပ္တူဆႏၵရွိပါတယ္။ အခုလို လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု မစၥတာ၀မ္က ဆိုသည္။

 

တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုတေလာ ျဖစ္ ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ရိွေနျပီး ေန႔စဥ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။

 

စိုင္းဟန္

The Ladies News

ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္ျမန္ႏွင့္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထုိသို႔ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေလ့လာပါက ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ အင္မတန္ ပါ၀ါႀကီးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု Global Witness ေျပာၾကား

ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ တစ္ခုကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္ျမန္ႏွင့္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမ်ားမွာ ေက်ာက္စိမ္း ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၾသဇာရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အဖြဲ႕မွ Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈေတြကိို ေလ့လာမယ္ဆို ေျမျပင္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနလဲ ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြ အမ်ားအျပားထြက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားတူးေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြက ျမန္ျမန္၊ မ်ားမ်ားထြက္ေအာင္ တူးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့သူေတြက အင္မတန္ကို ပါ၀ါရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ျမန္ျမန္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိထားလို႔လည္း သူတို႔အေနနဲ႔  ျမန္ျမန္ လုပ္ႏုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ျမန္ျမန္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက ေျမၿပိဳမႈမ်ားအပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳေၾကာင္း Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရက သက္တမ္းကုန္လြန္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို သက္တမ္းမတိုးေပးေတာ့ဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ေနၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းသည္ လက္ရွိတြင္ ေစ်းေကာင္းရေနေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္း က႑မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္းပင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံရွိေနေၾကာင္း ‘ေက်ာက္စိမ္း-ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္’ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားခဲ့သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး  Juman Kubba သည္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ သည္။ Global Witness အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း က႑မွတစ္ဆင့္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ဦးသန္းေရႊမိသားစုအျပင္ ယခင္အာဏာရပါတီမွ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္  ေလးဦးအေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေဆြ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦး၀င္းသန္းတို႔ျဖစ္ကာ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း တစ္ဦးတည္းသာ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း တရား၀င္ ျငင္းဆိုထားသည္။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ ခ႐ိုနီမ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကိုလည္း  Global Witness အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

Writer: 

ၿဖိဳးေ၀

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္၂၀ အတြင္း စင္ကာပူကုိ ေက်ာ္တက္ႏုိင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္၂၀ အတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ေက်ာ္ တက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ကမ္းကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က စင္ကာပူႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာသည္။

 

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သုံးရက္တာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ IE singapore ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး စကား၀ိုင္းတြင္ မစၥတာ လီကြမ္ယု ျမန္မာႏုိင္ငံ လာေရာက္စဥ္က ေျပာခ့ဲသည့္ စကားကို ျပန္လည္ ကိုးကားေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “စင္ကာပူႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ စင္ကာပူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီကြမ္ယူက ေနာက္ႏွစ္ ၂၀ ၾကာမွာ စင္ကာပူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အမီလိုက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အခုေတာ့ သူေျပာခ့ဲတာကို ကၽြန္မတို႔ ေျပာင္းေျပာရေတာ့မယ္ ထင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ ၂၀ မွာ စင္ကာပူကို ေက်ာ္တက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္မတို႔ကို အကူအညီေပးဖို႔လိုတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဒသတြင္း ထဲက အပိုင္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္တာဟာ ေဒသတစ္ခုလုံး ေအာင္ျမင္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။

 

“စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမစတင္ခင္မွာ ျမန္မာ လူသားအရင္းျမစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀အရင္းျမစ္ေတြ ဟာ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ကုမၸဏီေတြကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဆုိင္သည့္ သင္ၾကားေပးမႈေတြရွိတ့ဲ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္ေနျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အကယ္ဒမစ္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ေတြ လိုအပ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူမက ဥပမာေပး ေျပာခ့ဲျခင္းမ်ားရွိသည္။

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတို႔ ဥပေဒသစ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒက သင္တို႔လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

 

“အလုပ္မရွိဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လူငယ္ေတြဘ၀ဟာ ေတာက္ပႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္လက္မ့ဲ လူငယ္ေတြ မ်ားလာျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔ အသိုင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ျခိမ္းေျခာက္မႈကို တိုးျမင့္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ေတြ႔ရဲ႕႔ အရည္အေသြးေတြ ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 

“စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ သင္ယူခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ေကာင္းမြန္ စြာ ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ လိုလားပါတယ္” ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

 

စုိင္းဟန္

The Ladies News

ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္ျမန္ႏွင့္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထုိသို႔ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေလ့လာပါက ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ အင္မတန္ ပါ၀ါႀကီးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု Global Witness ေျပာၾကား

ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ တစ္ခုကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္ျမန္ႏွင့္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမ်ားမွာ ေက်ာက္စိမ္း ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၾသဇာရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း Global Witness အဖြဲ႕မွ Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈေတြကိို ေလ့လာမယ္ဆို ေျမျပင္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ေနလဲ ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြ အမ်ားအျပားထြက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားတူးေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြက ျမန္ျမန္၊ မ်ားမ်ားထြက္ေအာင္ တူးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့သူေတြက အင္မတန္ကို ပါ၀ါရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ျမန္ျမန္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိထားလို႔လည္း သူတို႔အေနနဲ႔  ျမန္ျမန္ လုပ္ႏုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ျမန္ျမန္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာ္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက ေျမၿပိဳမႈမ်ားအပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳေၾကာင္း Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရက သက္တမ္းကုန္လြန္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို သက္တမ္းမတိုးေပးေတာ့ဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ေနၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းသည္ လက္ရွိတြင္ ေစ်းေကာင္းရေနေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း Juman Kubba က ေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Global Witness အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ျမန္မာေက်ာက္စိမ္း က႑မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္းပင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံရွိေနေၾကာင္း ‘ေက်ာက္စိမ္း-ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္’ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားခဲ့သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး  Juman Kubba သည္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ သည္။ Global Witness အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း က႑မွတစ္ဆင့္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ဦးသန္းေရႊမိသားစုအျပင္ ယခင္အာဏာရပါတီမွ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္  ေလးဦးအေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေဆြ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦး၀င္းသန္းတို႔ျဖစ္ကာ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း တစ္ဦးတည္းသာ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း တရား၀င္ ျငင္းဆိုထားသည္။ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ ခ႐ိုနီမ်ား၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကိုလည္း  Global Witness အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

Writer: 

ၿဖိဳးေ၀