Monday, February 29, 2016

သီေပါျမိဳ႕ ျမိဳ႕လယ္ရပ္ ႏွင္႔ ဇက္စုရပ္ ဆက္ယွက္ေနေသာ ရထားလမ္းတြင္ မိုင္းေထာင္ထား။ မီးရထား ဝန္ထမ္းမွ ေတြ႔ရွိရာ တပ္မေတာ္ ႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျပီး။ အမ်ားျပည္သူ မထိခိုက္။

သီေပါျမိဳ႕ ျမိဳ႕လယ္ရပ္ ႏွင္႔ ဇက္စုရပ္ ဆက္ယွက္ေနေသာ ရထားလမ္းတြင္ မိုင္းေထာင္ထား။ မီးရထား ဝန္ထမ္းမွ ေတြ႔ရွိရာ တပ္မေတာ္ ႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျပီး။ အမ်ားျပည္သူ မထိခိုက္။

Sanay Minthar

"TNLA ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏ ဝါဒျဖန္႕ ဘိန္းခင္းဖ်က္စီးမွု ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္ရပ္ မ်ား"

"TNLA ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏ ဝါဒျဖန္႕ ဘိန္းခင္းဖ်က္စီးမွု ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္ရပ္ မ်ား" ယခု တစ္ေလာ FB မွာ TNLA အဖြဲ႕ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနမွုအား တပ္မေတာ္ မွ ထုိးစစ္ဆင္ဟန္တား ေန တယ္ ဆုိျပီးPSLA/'TNLA Page က ေန ဝါဒ ျဖန္႕ ေနတာကုိ fb user မ်ား ေတြ႕ျမင္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခ အေန အမွန္ကုိ အေထာက္အထားအခုိင္အမာနဲ႕ ks တင္ျပ လုိပါတယ္။ နမ့္ခမ္းနဲ႕ကြတ္ခုိင္ ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း မွာရွိတဲ႕ ေဒသခံ ရြာသူ /ရြာသား မ်ားဟာ၄င္းတုိ႔ရဲ႕စား ဝတ္ ေနေရး အတြက္ ေတာင္ ယာ စုိက္ ပ်ိဳး ရေပမဲ႕ အနည္းငယ္သာ ရွိျပီး အမ်ားစု မွာ တရားမဝင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး ျခင္း ကုိ အဓိက လုပ္ကုိင္ ျက ပါတယ္။ ၄င္းဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ အခ်ိဳ႕ေဒသခံမ်ားုိက္ပ်ိဳးသလုိ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားလည္းစုိက္ ပ်ိဳးျကပါတယ္။ အမ်ားစုမွာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ေဒသခံရြာသူ/ရြာသားမ်ားအား ဘိန္းတစ္ရာသီ တြင္ ၁(တစ္)ဧက အတြက္ တရုတ္ယြမ္ေငြ (၁၀၀၀၀)ေပးျပီး အငွားစုိက္ပ်ိဳး ခုိင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ား နယ္ေျမ အတြင္းရွိျခင္း တရားဥပေဒ လက္လွမ္းမမွီျခင္း တုိ႕ေျကာင့္ တရုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ ဘိန္းစုိက္ ေဒသ ခံမ်ားဟာ အဲ႕ဒီေဒသရဲ႕လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူ TNLAအဖြဲ႕အား ဘိန္း ၁(တစ္)ဧက စုိက္ပ်ိဳးရန္ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း'၄၀(ေလးဆယ္)ဆပ္ေျကး ျကိဳတင္ေပး သြင္းျပီးမွ စုိက္ပ်ိဳးရပါတယ္။ ဒါ ဟာ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ နဲ႕ေျမာက္ဘက္ KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ရွိ တဲ႕ေဒသ မွာ ဘိန္းအတြက္ဆပ္ေျကးေပးရေသာ နွုန္းထားျဖစ္ပါတယ္။ အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေျကာင့္ ဆပ္ေျကးမေပးေဆာင္ နုိင္ပါက ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္ ထားျပီး ေငြျဖင့္ လူ အား ေရြးခုိင္းျခင္းတပ္သားသစ္အျဖစ္ အတင္းစုေဆာင္း ျခင္း ရုိက္နွပ္ နွိပ္စက္ျခင္း ပေလာင္မဟုတ္ပဲ အျခား တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ပါက သတ္ျဖတ္ျခင္း အထိ လုပ္ေဆာင္ ပါတယ္။ တဘက္တြင္ လူမွုကြန္ယက္မွ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေန သေယာင္ အေယာင္ျပခဲ႕ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည့္ အခါ ဘိန္းခင္းေတြ႕သမ်ွ ဖ်က္ဆီး ေသာအခါ TNLAအဖြဲ႕ဟာ ဘိန္းခင္း မ်ားဖ်က္စီးခံရသည့္ အတြက္ဘိန္းစုိက္ တရုတ္ မ်ားထံမွ ဆက္ေျကး ေကာက္ခံ၍ မရ ေတာ့ျခင္း ၄င္းတုိ႕အဖြဲ႕၏ အဓိက ဝင္ေငြမွာ ဘိန္းသာ ျဖစ္ျခင္း မ်ားေျကာင့္ တပ္မေတာ္ က TNLA ဘိန္းခင္းဖ်က္ အဖြဲ႕အား ပစ္ခတ္တားဆီး သေယာင္ ေယာင္ ဝါဒ ျဖန္႕ ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ နွင့္ ရင္ဆုိင္မတုိက္ ခုိက္ရဲပဲဘိန္းရာသီ တြင္ ဆပ္ေျကးေကာက္ျခင္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ TNLA အ ေျကာင္းအား နမ့္ခမ္းနဲ႕ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေဒသခံျပည္သူ အားလုံးသိ ရွိ ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္းမ်ားဟာ နမ့္ခမ္းနဲ႕ကြတ္ခုိင္ ျမိဳ႕နယ္ နွစ္ခု နယ္ေျမ အတြင္းဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးမွုအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ လဆန္းပုိင္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ႕ျပီး ဘိန္းခင္း ဧက ၂၀ ရွိခဲ႕ျပီး တပ္မေတာ္ မွ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနစဥ္ဘိန္းဆပ္ေျကးေကာက္ TNLA အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ႕ျပီး တပ္မေတာ္မွ ေလေျကာင္းပစ္ကူယူျပီး တုိက္ခုိက္ရာTNLA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အက်အဆုံး မ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာ ခဲ႕ရျပီး TNLAအဖြဲ႕ဖမ္းစီးထား သည့္ ေဒသခံ ဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူ တစ္ဦး ကုိ တပ္မေတာ္ မွဖမ္းစီး ရရွိခဲ႕ပါတယ္။ TNLAအဖြဲ႕ ဖမ္းစီးခံ ရြာသားတစ္ဦးေျပာျပခ်က္ အရ ၄င္းနွင့္ အတူ ဘိန္းဆပ္ေျကးမေပး နုိင္သူ ၁၈ ဦးအား TNLA အဖြဲ႕မွ ဖမ္းစီး ထားျပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ဆပ္ေျကး ၄သိန္းမွ ၁၀ သိန္းျကား ေပး ေဆာင္ရေျကာင္း လာေရာက္ေတာင္းယူသည္မွာ ၃/၄ျကိမ္ ခန္႔ရွိေျကာင္း ျပီးခဲ႕ ေသာဇန္နဝါရီလ အတြင္း ေငြက်ပ္ သိန္း၁၅၀ ေက်ာ္ေပးခဲ႕ရေျကာင္း ၄င္းနယ္ေျမတြင္ TNLAအဖြဲ႕အား ေငြမေပးပဲ ဘိန္း စုိက္၍ မရေျကာင္း နွင့္ ေငြမေပးသူအခ်ိဳ႕အား ၄င္း တုိ႔အဖြဲ႕အတြင္းဝင္ေစျခင္း အျခား တုိင္းရင္းသားျဖစ္ပါက ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဴလုပ္ေျကာင္း ေျပာ ျကားခဲ႕ပါတယ္။ အထက္ပါ TNLA အဖြဲ႕၏ ဆပ္ေျကးယူိန္းစုိက္ခြင့္ျပဳ ေန မွု မ်ား အားဖုန္းကြယ္ ရန္ လူမွု ကြန္ယက္ေပၚတြင္ TNLAအဖြဲ႕ဘိန္းဖ်က္ဆီးေန မွုအား တပ္မေတာ္ကဟန္႔တား သေယာင္ေယာင္ ဝါဒျဖန္႔မွုမ်ား ေနာက္ကြယ္ မွ အေျခအေန အမွန္အား သိ ရွိရန္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ဘိန္းခင္းဖ်က္ရတာ ဒီ လူေတြပါ။ ေက်ာ္စြာ

သို႔/ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ပါတီ

သို႔/ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ပါတီ NLDပါတီႀကီးစိုးေသာ္ လႊတ္ေတာ္ အေၾကာင္းအရာ။....။ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီး မည္သို႔ ႀကိဳတင္မည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးပါ။ ျပည္သူတစ္ဦး။ =========================== █ ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းႏွစ္ပတ္ေက်ာ္တုံးကေတာ့ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ၿမဳိ့ေတာ္ျဖစ္ေသာေအာ္စလုိ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ဆု တံဆိပ္ခတ္ရာၿမဳိ့) အားမြတ္ဆလင္ၿမဳိ့တစ္ခုအျဖစ္ သုိ ့မဟုတ္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း မရွိလွ်င္ ဂ်ီဟတ္ (Holy War)ေၾကညာၿပီးအရ ယူမည္ဟု ေနာ္ေ၀ရွိမြတ္ဆလင္ကုလားအၾကမ္း ဖက္အဖြဲ ့ အန္ဆာ အယ္လ္- စန္နာ (Ansar al- Sunna) က ေနာ္ေ၀အစုိးရႏွင့္ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသား မ်ားကုိရာဇသံေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ "ငါတုိ ့ဟာ ေနာ္ေ၀လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ့အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အလုိမရွိေတာ့ဘူး" ... ဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။....။ ----------------------------- █ သည္အပတ္ထဲမွာေတာ့ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံေအာ္စလုိ ၿမဳိ့ေတာ္မွာရွိေနတဲ့ ရဲအရာရွိေတြကုိယ္တုိင္က "ေအာ္စလုိၿမဳိ့ဟာ အစၥလမ္လက္ထဲကုိေရာက္သြား ခဲ့ၿပီ" လုိ ့ေၾကညာထုတ္ေျပာတဲ့အဆင့္အထိကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။....။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္အတြင္းမွာ ဒုကၡသည္အမည္ခံ မြတ္ဆလင္ကုလားေတြဟာ Oslo Grønland လုိ ့ ေခၚတဲ့ ေအာ္စလုိၿမဳိ့ရဲ့ လူဆင္းရဲမ်ားေနထုိင္ရာခရုိင္ မွာစုေ၀းေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ကုလားဦးေရမ်ားလာခ်ိန္မွာ ဌာေန ေနာ္ေ၀လူမ်ဳိးမ်ား ကေျပာင္းေရႊ ့သြားခဲ့ၾကၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း မွာ ေနာ္ေ၀သမုိင္းတြင္မရွိခဲ့သည့္ မုဒိန္းမူႏွင့္ ဓါးျပမူ မ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ေန ့ခင္းေၾကာင္ ေတာင္လူယက္မူ - ဘလက္ကာယျပဳက်င့္မူ ကုိယ္ ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမူ စသည္ျဖင့္ လူမဆန္ သည့္ျပစ္မူေပါင္းစုံအားက်ဴ းလြန္ေနခဲ့ၾကသည္။ မုဒိန္းေကာင္အားလုံးမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွေရာက္ ရွိလာေသာ (ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား) Asylum Seekers တနည္းအားျဖင့္ မြတ္ဆလင္ ကုလားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္ လုိ ့ေအာ္စလုိရဲကထုတ္ ေဖၚေျပာပါတယ္။ "Has it sometimes happened that our ethnic Norwegians have committed such rapes?" "ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသား ေနေ၀လူမ်ဳိးတုိင္းရင္းသားေတြ ေရာ သည္လုိမုဒိန္းမူမ်ဳိးေတြ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မက်ဴး လြန္ၾကဘူးလား?" .... ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ ရဲအရာ ရွိက အခုလုိေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ "No, there has not been any such cases at us the violence and sex department of Oslo." "ဟင့္အင္း သည္လုိလိင္မူဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မူမ်ဳိး ေတြ ေအာ္စလုိ ရဲဌာနရဲ့သမုိင္းမွာ မရွိခဲ့ပါဘူး" လုိ ့ ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ █ The women are being raped at night in Oslo, and the men are robbed more than ever. In just the past ten years more than 4,000 people have been robbed in the town center and the area of the Grønland police station [an immigrant ghetto]. ေအာ္စလုိမွာ ညဘက္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသၼီးေတြ မုဒိန္းက်င့္ခံရတတ္တယ္။ ေယာကၤ်ားေတြ ကဓါးျပတုိက္ခံရတတ္တယ္။ သည္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း မွာ (လူ၀င္မူႀကီးၾကပ္ေရးက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့) ဓါးျပမူေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ (၄၀၀၀) ဟာ - Grønland ရဲစခန္းအပုိင္ေဒသရဲ့ ႏုိင္ငံျခားက၀င္ေရာက္လာသူေတြ ကုိထားရွိရာ ေဒသမွာျဖစ္ပြားခဲ့တာလုိ ့ဆုိပါတယ္။....။ ♥ HlaingBwa လိႈင္ဘြား ♦ ref: http://viral247news.com/oslo-police-declare-we-have-lost-t…/

Sunday, February 28, 2016

အခုအခ်ိန္ဟာျမန္မာနိုင္ငံအတြက္အေရးျကီးဆံုးအခ်ိန္ကိုေရာက္ရွိသြားပါျပီ ၁၃၅အားလံုးသတိထားျကပါ

အခုအခ်ိန္ဟာျမန္မာနိုင္ငံအတြက္အေရးျကီးဆံုးအခ်ိန္ကိုေရာက္ရွိသြားပါျပီ ၁၃၅အားလံုးသတိထားျကပါ

အစၥလာမ္ လက္ေအာက္ေရာက္သြားတဲ့ထိုင္းနိုင္ငံ

ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံျဖစ္တဲ႔ထိုင္းနိုင္ငံသည္
အခုပူပူေႏြးေႏြး အစၥလာမ္လက္ေအာက္ေရာက္သြားတာအင္မတန္ရင္နာစရာေကာင္းလွေပ၏

ဘာေျကာင့္အဲဒီလိုေျပာသလဲ ထိုင္းနိုင္ငံကိုအာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္သည္ သူအာဏာမသိမ္းခင္အထိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္အေယာင္ေဆာင္ေနေလ၏
အခုသူလဲအာဏာရေရာ သူဟာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္တဲ႔အေျကာင္း တရားဝင္ေျကျငာလိုက္ေလ၏
အဲဒါေျကာင့္အခုထိုင္းနိုင္ငံမွာ
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ျကီးေတြတရားေဟာရင္ေဟာလို႔ရတဲ႔ေငြကို အခြန္ေဆာင္ရမယ္  ထိုင္းနိုင္ငံမွာရွိတဲ႔အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြ မကၠာကိုဘုရားဖူးေခၚဟာဂ်ီဘဲြ႔သြားယူရင္ နိုင္ငံေတာ္စရိတ္နဲ႔သြားရမယ္
ေနာက္ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႔ျမိဳ႔တိုင္းမွာဗလီေတြေဆာက္ခြင့္ေပးရမယ္လို႔လႊတ္ေတာ္ကိုအဆိုတင္သြင္းတာလြႊတ္ေတာ္ကလဲအတည္ျပဳလိုက္ေလ၏

ပရမတၳတရား၏ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား -------------------------

ပရမတၳတရား၏ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ------------------------- လူတို႔သည္ ပညာရွင္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ တတ္ၾကသည္။ သူတို႔ေျပာသမွ် ဟုတ္လွၿပီထင္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာတတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားေျပာသြားသည့္ စကားမ်ားသည္ သမိုင္း ဝင္ေလာက္ေအာင္ တက္တက္စင္ လြဲမွားသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ဟိတ္ဟန္ျဖင့္ ေျပာလိုက္သည့္ ကမၻာေက်ာ္ စကားမ်ားမွာ ယခုေခတ္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ အ႐ူးစကားမ်ား ျဖစ္သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ၁၉၇၇ခုႏွစ္တြင္ Digital Equipment Corporation ကို တည္ေထာင္သူ ကက္နက္ေအာ္လ္ဆန္ဆိုသူက စကားတစ္ခြန္း ေျပာသြားသည္။ ''လူတိုင္း သူတို႔အိမ္ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးစီ ထားစရာအေၾကာင္း မရွိဘူး''ဆိုသည့္ စကားျဖစ္သည္။ သူေျပာခ်င္သည္က မည္သူမွ် အိမ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာင္ထားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာအနည္းဆုံး တစ္လုံးေလာက္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ အိမ္တိုင္းတြင္ တစ္လုံးမက ေဆာင္ထားသည္။ ႐ုံးတိုင္းတြင္ လူေပါက္ေစ့နီးပါး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား သုံးေနၾကသည္။ ကက္နက္ တစ္ေယာက္ လြဲသြားသည္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္စစ္တပ္မွ မာရွယ္ဖာဒီနန္ဖို႔ခ်္ဆိုသူသည္ ''ေလယာဥ္ပ်ံေတြဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ကစားစရာ အ႐ုပ္ေတြေပါ့။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာမွတန္ဖိုး မရွိပါဘူး''ဟု ဆိုလိုက္သည္။ သူလည္း အလြဲႀကီး လြဲသြားသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ေလတပ္ ဆိုသည္မွာ ေလယာဥ္ မပါဘဲ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္ မဟုတ္။ ေလယာဥ္ မပါဘဲ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း မရွိသေလာက္ ရွားသြားၿပီျဖစ္သည္။ ''အနာဂတ္မွာ သိပၸံပညာ ဘယ္ေလာက္တိုးတက္တယ္ေျပာေျပာ လေပၚကို လူဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုင္ဘူး'' ဟု ေျပာသြားသူမွာ ေရဒီယိုႏွင့္ ေအာ္ဒီယြန္မီးလုံးကို တီထြင္ခဲ့ သူ ေဒါက္တာလီဒီေဖာရက္စ္ျဖစ္သည္။ သူက ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ လေပၚသို႔ လူသားမ်ား စတင္ေျခခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ''႐ုပ္ျမင္သံၾကားဆိုတဲ့ဟာ ၾကည့္ေန ေစ်းကြက္ထဲမွာ ၆ လေတာင္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီသစ္သားေသတၱာေလးကို ညတိုင္း ဘယ္သူေတြက အၾကာႀကီး ထိုင္ၾကည့္ခ်င္မွာလဲ''ဟု ဒါ႐ိုင္းဇာနပ္ဆိုသူက ေျပာခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ 20th Century-Fox ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီႀကီး၏ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းေလာက္ ႐ုပ္ျမင္ေလာကကို မထြန္းကားႏိုင္ဟု ထင္ခဲ့ရာမွ ႐ုပ္ျမင္ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။ ''သူတို႔အသံေတြကို မႀကိဳက္ဘူး။ ဂစ္တာကို အုပ္စုလိုက္တီးတာ ေခတ္ မရွိေတာ့ဘူး''ဟု ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က Decca ဓာတ္ျပား ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ က ေျပာၿပီး The Beatles အဖြဲ႕ကို ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ Beatles အဖြဲ႕သားမ်ားကို အသံေတြက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္၊ တီးခတ္မႈကလည္း ေယာင္ေတာင္ေတာင္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းမွာ အမွားႀကီး မွားသြားမွန္း ေနာက္မွ သိလိုက္ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ေတးဂီတ သမိုင္းတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ''ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ဖို႔ တယ္လီဖုန္းဆိုတဲ့ဟာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး။ သုံးစားလို႔ရမယ့္ဟာ မဟုတ္ပါဘူး''ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သြားသူမွာ Western Union Internal Memo ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ သူတို႔က ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ထိုမွတ္ခ်က္ကို ေပးသြားျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း တယ္လီဖုန္းသည္ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ''ကမၻာႀကီးသည္ စၾကဝဠာ၏ ဗဟိုတြင္ရွိသည္''ဟု ေျပာသြားသူမွာ အီဂ်စ္နကၡတ္ေဗဒ ပညာရွင္ တိုလမီျဖစ္သည္။ သူက ၂ ရာစုခန္႔တြင္ ထိုေဟာကိန္းကို ထုတ္သြားေသာ္လည္း ၁၆ ရာစုခန္႔ တြင္ ေကာ္ပါးနီးကပ္စ္က သူ႔အဆိုကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္သည္။ စၾကဝဠာတြင္ ေနသည္သာ ဗဟိုျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္ပါးနီးကပ္စ္က သက္ေသထူ သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ''ဒီေန႔ေလာက္ အေရးႀကီးတဲ့ေန႔ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး''ဟု ဆိုခဲ့သူမွာ တတိယေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔ကိုရည္စူး ၿပီး ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္သမိုင္းတြင္ ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ ရပ္တန္႔ေနမည္မဟုတ္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္၊ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို လက္ခံၾကရမည္။ သမိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ အားလုံးသည္ လူသားသမိုင္းအတြက္ အေရးပါခဲ့ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကသမိုင္းတြင္ လေပၚအေရာက္ လူသားကို ေစလႊတ္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိး၊ လေပၚတြင္ ေျခခ်ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ထိုေန႔ေလာက္ အေရးပါေသာ ေန႔ မရွိႏိုင္ဟု ေႏွာင္းလူမ်ား ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ ''တီထြင္ခဲ့တာေတြ မွန္သမွ်ဟာ တီထြင္ၿပီးသားေတြခ်ည္းပဲ'' ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မူပိုင္ခြင့္ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ခ်ားလ္စ္ အိတ္ခ်္ဒူရဲလ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သူဆိုလိုသည္မွာ ေလာက တြင္ အသစ္အဆန္း မရွိေတာ့ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္အေနျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ သူ႔အဆို မွားသြားၿပီျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္းတြင္ မည္သူမွ် စိတ္မကူး ခဲ့ဖူးသည့္ တီထြင္မႈေပါင္း မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္း၊ တီဗီစသည္တို႔က သက္ေသျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးတြင္ မေျပာင္းလဲျခင္းတရားဟူသည္မရွိ။ အားလုံးေျပာင္းလဲေန သည္။ ပုံေသတြက္ဆ၍ မရႏိုင္ေသာ ကိစၥေတြကလည္း မ်ားလွသည္။ လူသားဆိုသည္က ရပ္တန္႔ေနသူမ်ား မဟုတ္။ မသိမႈက တီထြင္မႈကို ျဖစ္ေစ သည္။ မသိျခင္း ကို ေရွ႕ဆက္ေလ့လာအားထုတ္စရာတစ္ခုဟု မျမင္လွ်င္ တီထြင္မႈမ်ားလည္း မရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။ တီထြင္မႈဆိုသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လိုအပ္သည္ မလိုအပ္သည္ထက္ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေစခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ လူသားတို႔ ႀကံဆအားထုတ္မႈမ်ားကို တရားေသစြဲလမ္းထားရာက ယူဆခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတြင္ အထင္အရွား ျဖစ္ သည္။ တီထြင္မႈတစ္ခုကို မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုကာ လူသားတစ္ဦးျခင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ မ်ားလည္းရွိသည္။ တီထြင္လွ်င္ ေသမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ္လည္း မတီထြင္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသက္ႏွင့္ရင္းကာ တီထြင္ေဖာ္ထုတ္သြားသူမ်ား လည္း ရွိခဲ့သည္။ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျပာသည္ကို ဆက္ၿပီးမႀကိဳးစားလွ်င္ လူသားဟူ၍ တည့္တံ့ႏိုင္ မည္မထင္။

ၿပည္ပေလယာဥ္ ၃-စီးၿဖတ္ပ်ံသန္းတာနဲ႔ဆက္စပ္လို႔

ၿပည္ပေလယာဥ္ ၃-စီးၿဖတ္ပ်ံသန္းတာနဲ႔ဆက္စပ္လို႔
***************************************************
အၾကမ္းဖ်ဥ္း အတိုခ်ံဳးေၿပာရမယ္ဆိုရင္..ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ကို တရား၀င္ၿဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းတဲ့ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္မွန္သမွ်..ၿဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းခြင့္(Over-fly Permission)ေတာင္းခံၾကရပါတယ္..

အဲသလိုေတာင္းတဲ့အခါ..ၿဖတ္ေက်ာ္မည့္ရက္စြဲ/အခ်ိန္/ထြက္ခြာဆင္းသက္
ေလဆိပ္/ပ်ံသန္းမည့္ အၿမင့္ေပ/ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း/၀င္ထြက္-သတင္းပို႔ လမ္းေၾကာင္း(Air Route & Reporting Point)-အစရွိတဲ့အခ်က္အလက္
ေတြအနည္းဆံုးေဖာ္ၿပပါရွိတဲ့ Flight Plan နဲ႔တင္ၿပေတာင္းခံရပါတယ္.. (တကယ္ပ်ံသန္းတဲ့အခါ..အဲသည္ Air Route အတိုင္းပ်ံသန္းရပါတယ္)

Pilot အေနနဲ႔လည္း..အဲသည္အတိုင္းပ်ံသန္းေၾကာင္း..ေအာက္မွာရွိတဲ့
ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး/လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာေရဒါစခန္း(Radar Stations)ေတြ..ရွာေဖြေတြ႕ရွိေစဘို႔အတြက္..ေလယာဥ္မွာတပ္ဆင္ထားတဲ့ Transponder အသံလႊင့္စက္ကို..ေတာက္ေလွ်ာက္ဖြင့္ေပးထားရပါတယ္.(ဒီလိုTransponder ဖြင့္ထားေပးၿခင္းၿဖင့္ မိမိေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား/ ပ်ံသန္း အၿမင့္ေပ/ဦးတည္လမ္းေၾကာင္း/ ၿဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းခြင့္ၿပဳခ်က္အမွတ္-စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို..ေအာက္ကေရဒါစခန္းကစီစစ္ေတြ႕ရွိေစမွာၿဖစ္သလို.မိမိေလယာဥ္ဟာ.ရန္သူမဟုတ္မွန္းသိရွိေစတဲ့အၿပင္..ေကာင္းကင္မွာေလယာဥ္အခ်င္းခ်င္းမတိုက္မိေစေအာင္လည္း..ထိန္းသိမ္းေပးေစႏိုင္ပါတယ္)

သို႕ေသာ္လည္း..မိမိေ၀ဟင္ပိုင္နက္အၿပင္ဖက္ကေန..ၿဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းတဲ့ေလယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့..ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတာင္းခ်င္မွေတာင္းၾကမွာပါ(အထူးသၿဖင့္..စစ္ဖက္ဆိုင္ရာေလယာဥ္ေတြေပါ့).

အဲသည္ေလယာဥ္မ်ိဳးေတြ.သူ႔လမ္းေၾကာင္းနဲ႔သူ..ပ်ံသန္းေနတာၿပႆနာမရွိပါဘူး.သို႔ေသာ္သူတပါးေ၀ဟင္ပိုင္နက္ထဲ၀င္ေရာက္ခဲ့မိရင္ေတာ့..“Unknown”ပစ္မွတ္အေနနဲ႔သတ္မွတ္ခံရၿပီး.အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံေလတပ္ရဲ႕ၾကားၿဖတ္တိုက္ေလ ယာဥ္(Intercepter)ရဲ႕သတိေပးတားၿမစ္ၿခင္းႏွင့္အတူ..ပိုင္နက္အၿပင္ကို ၿပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္..

ခြ်င္းခ်က္အေနနဲ႔.ကိုယ့္ရဲ႕ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ကိုလံုၿခံဳေရးအရသိပ္အေလးထား
(SecuritySensitive)ေနရတဲ့ႏိုင္ငံမ်ိဳး(သို႕မဟုတ္)စစ္မက္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ႏိုင္ငံမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့..သိပ္ၿပီးေရွေရွေ၀းေ၀းေမးၿမန္းစိစစ္မေနဘဲ..ပစ္ေတာင္ပစ္ ခ်ႏိုင္ပါတယ္(သာဓကေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္)

ဒါေပမဲ့..သာမန္စစ္ေအးကာလအခ်ိန္ေတြမွာေတာ့..ရန္လိုတဲ့သေဘာနဲ႕မိမိကိုအႏ ၱရာယ္တစံုတရာမၿပဳခဲ့ရင္..အဲသလို.အရမ္းကာေရာ..Sensitive ၿဖစ္ၿပီး..ပစ္တာခတ္တာမ်ိဳးေတြ..ဘယ္တိုင္းၿပည္မွမလုပ္ၾကပါဘူး..လုပ္ခဲ့ ရင္ၿဖစ္လာမဲ့ၿပႆနာနဲ႔.ေၿဖရွင္းေပးေလ်ာ္ရမဲ့ကိစၥေတြမ်ားေၿမာင္လို႕ပါဘဲ..

လတ္တေလာၿမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)ကၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့..Sea Shield 2016 အထူးစစ္ေရးေလ့က်င့္မွဳေတြၿပဳ လုပ္မည့္ကိစၥအတြက္..ေရေၾကာင္း/ေလ
ေၾကာင္းဆိုင္ရာ..သတိေပးခ်က္ေတြထုတ္ၿပန္ခဲ့ေပမဲ့..လူတိုင္းသိခ်င္မွသိၾကမွာပါ.အားလံုးမသိႏိုင္ပါဘူး..

ဒါေၾကာင့္တခါတရံ..အၿခားေလယာဥ္/သေဘာၤေတြ..သတိမမူဘဲၿဖတ္သန္းမိတာေတြရွိႏိုင္ပါတယ္(ေလယာဥ္အတြက္..အၿမင့္ေပ၁၅,၀၀၀ ေအာက္မပ်ံသန္းရလို႔ကန္႔သတ္ခဲ့တဲ့အတြက္.အၿခားၿပည္ပေလယာဥ္ ၃-စီးကအၿမင့္ေပ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကေန..သူ႔Air Corridor အတိုင္း..သာမန္ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းသြားတာလည္းၿဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္)(ေပ ၄-ေသာင္းေလာက္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္)

ဒီလိုမ်ိဳးၿဖစ္လို႔..က်ူးေက်ာ္ေဖာက္ဖ်က္တယ္လို႔ခံစားမွဳၿဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာင္မွ.သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ/ကုမၸဏီကိုသတိေပး/တိုင္ၾကားစာပို႔တာက..အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္မွာပါဘဲ(သူတို႔ၿငင္းဆိုခဲ့ရင္ေတာင္. ေနာင္ကိုၾကိတ္ၿပီးဆင္ၿခင္သြားႏိုင္သလို ေနာက္တၾကိမ္အခုလိုမ်ိဳးထပ္ၿဖစ္လာခဲ့လို႔..တစံုတရာအေရးယူခဲ့ရင္.. ကိုယ့္အဆိုးမၿဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့)

အဲ-ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ေၿပာခ်င္တာက..ထစ္ကနဲရွိမပစ္ခ်ဘဲ..Target Interception &  Lock သာလုပ္ၿပတဲ့(ပစ္ခ်ခ်င္ရင္ပစ္လို႔ရတဲ့သေဘာ)အေလ့အက်င္မ်ိဳးရွိေစခ်င္တာ ကေတာ့..ၿမန္မာႏိုင္ငံကလတ္တေလာမွာ..စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံမဟုတ္သလို.ႏိုင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရး Status မပ်က္ယြင္းေစခ်င္တာပါ..ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုတာပ်က္တာလြယ္ေပမဲ့..ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ရခက္ပါတယ္..

ေနာက္တခ်က္..ဟို-အရင္က်ေနာ္ Pilot ငယ္ငယ္ဘ၀တုန္းက..အေရွ႕/ အ
ေနာက္/ေၿမာက္ဖက္တခြင္..ေလယာဥ္နဲ႔စစ္ဆင္တိုင္း..သူမ်ားေ၀ဟင္ပိုင္နက္ေတြထဲကို.တခါမွ်.မ၀င္ေရာက္ခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုရင္.လိမ္လည္ရာမ်ား.က်ေနမလားလို႔ပါဗ်ား။

(တကယ္ေတာ့..က်ေနာ့္ကို.တရုပ္ၿပည္က၃-ၾကိမ္၊ ထိုင္းက၂-ၾကိမ္..တိုင္စာ အပို႔ခံခဲ့ရဘူးပါသဗ်ာ)

(ေလးစားစြာၿဖင့္- ေလးလြင္)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာလွည္႔ခရီးသြား အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးအား ကေမၻာဒီးယား ငါးဖမ္းေလွလုပ္သားမ်ားက အုပ္စုလိုက္ ဝိုင္းမုဒိန္းက်င္႔။ ----------------------------------------

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာလွည္႔ခရီးသြား အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးအား ကေမၻာဒီးယား ငါးဖမ္းေလွလုပ္သားမ်ားက အုပ္စုလိုက္ ဝိုင္းမုဒိန္းက်င္႔။
----------------------------------------
၂၈.၂.၂၀၁၆
ယေန႔နံနက္ ၁ နာရီ အခ်ိန္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သရခရိုင္ ( ထိုင္း - ကေမ႓ၻာဒီးယား နယ္စပ္ျမိဳ႕နယ္ ) ေကာ႔ကိုကြ်န္း တြင္ ရပ္နားထားသည္႔ စက္ေလွေပၚမွ ကေမၻာဒီးယား ေလွထိုးသား ၅ ဦးက ညပိုင္းမွာ ကြ်န္းေပၚရွိ ဟိုတယ္သို႔ ျပန္လာသူ ကမၻာလွည္႔ ႏိုင္ငံျခားသူ ႏွစ္ဦးကို အုပ္စုလိုက္ ရိုက္ႏွက္မုဒိန္းက်င္႔ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကမ္းစပ္မွာ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာေတြနဲ႔ လဲေနတာကို ဟိုတယ္ဝန္ထမ္း ေတြက ေတြ႔ခဲ႔ျပီးေနာက္ ရဲစခန္းကို တိုင္ၾကားခဲ႔ၾကပါတယ္။ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စစ္တပ္ ကြ်န္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိေတြ အပါအဝင္ လူ ၅၀ ေက်ာ္မွ တစ္ကြ်န္းလုံး ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြ ခဲ႔ၾကရာ မနက္ ၄ နာရီမွာ တရားခံ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသား ၃ ဦးကို ဖမ္းမိခဲ႔ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးကေတာ႔ ေတာတြင္း ထြက္ေျပးေနၾကဆဲလို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တရားခံေတြဟာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ၾကျပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွ ရပ္နားထားစဥ္ အရက္ေသာက္ ၾကျပီး ညပိုင္း ကမ္းစပ္မွာ ေယာက်ၤားေလး အေဖာ္မပါပဲ လမ္းေလ်ွာက္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသူ ႏွစ္ဦးကို ေတြ႔ခဲ႔ၾကျပီး ဝိုင္းခ်ဳပ္၍ မုဒိန္းက်င္႔ ခဲ႔ၾကတာပါ။ တရားခံ တစ္ခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးကို သတိေမ႔ေအာင္ ရိုက္ႏွက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ေဆးရုံမွာ အေရးေပၚ ေဆးကုသေပးေနရေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ Khaosod အြန္လိုင္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

SAW

ထည္႔မယ္ ထည္႔မယ္ ဆီ ဆီ။ ေၾကျငာနဲ႔တင္ ေၾကြေလာက္တယ္။

ထည္႔မယ္ ထည္႔မယ္ ဆီ ဆီ။
ေၾကျငာနဲ႔တင္ ေၾကြေလာက္တယ္။ ကိုကိုလဲ လာထည္႔မွာေပါ႔ကြယ္။
ျပည္ျမိဳ႕က ဆီဆိုင္ေၾကျငာ ဆိုင္းဘုတ္ေလးေတြ လာေၾကျငာ ျပတာပါလို႔။

Photo - Aung Ko Thet

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ စက္သံုးဆီ တင္/ခ် ဆိပ္ကမ္းသစ္ႀကီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၌ တည္ေဆာက္မည္ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ စက္သံုးဆီ တင္/ခ် ဆိပ္ကမ္းသစ္ႀကီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၌ တည္ေဆာက္မည္ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® မင္းထက္ေအာင္ (မန္းကိုယ္ပြား) မႏၲေလး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္သုံးဆီ တင္/ ခ် ဆိပ္ကမ္းကို မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊၾကက္ယက္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႏိုင္ငံ ေက်း႐ြာအုပ္စု အိုးတုတၳတန္းလမ္း အေနာက္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဒု႒၀တီျမစ္ဆုံအနီး၌ ျမန္မာ့ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလိမီတက္က တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၌ တည္ ရွိ၍ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဗဟိုျပဳရာ ေဒသႀကီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကုန္သြယ္မႈက႑အပါအဝင္ စက္သုံးဆီ ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးမႈ အလြန္ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသည့္ မႏၲေလး ဆိပ္ကမ္းေနရာတြင္ မီးေဘး အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရ၍ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပသည့္ စက္သုံးဆီ တင္/ခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ ဆီသို ေလွာင္ကန္မ်ား၊ ႐ုံးအေဆာက္အအုံမ်ား ပႏၷက္တင္မဂၤလာအခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ "အခု ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ေနရာက ေျမသားခိုင္မာၿပီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူတဲ့အျပင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။ တစ္ဦးပိုင္ လုပ္ျခင္းထက္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ စက္သုံးဆီ တင္ပို႔ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မယ့္ ဆိပ္ကမ္းႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီး သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္းအရည္ အေသြးျပည့္မီတဲ့ စက္သုံးဆီေတြကို သံုးစြဲႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းအား ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စနစ္တက်ရွိေသာ စက္သုံးဆီ တင္သြင္း/ သိုေလွာင္/ ျဖန္႔ျဖဴး/ ေရာင္းဝယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္တြင္ စက္သံုးဆီ လုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီ ၅၂ ခု ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမီတက္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ "ဒီလို ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းေတြ က်ဆင္းလာၿပီး အရည္အေသြး မွန္ကန္စြာ ေရာင္းခ် ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္ေငြတိုးလာတယ္။ အဓိက ပင္လယ္၀င္ေပါက္မွာ အတင္/ အခ် လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ရန္ကုန္မွာ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္တြင္း ကို ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ စရိတ္သက္သာတာက ေရေၾကာင္းက အေကာင္းဆုံးပါ။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ လိုအပ္တဲ့ ဆိပ္ခံတံတားေတြ၊ ဆီသိုေလွာင္ ကန္ေတြ လုပ္ဖို႔ မႏၲေလးမွာ ပထမဆုံး တည္ေဆာက္သြားမွာပါ" ဟု ျမန္မာ့ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ က ေျပာသည္။ အဆိုပါ စက္သုံးဆီ တင္/ ခ် စီမံကိန္းသည္ ေျမဧက (၄၁ ဒသမ ၁)တြင္ ဂါလန္ႏွစ္သန္းဆံ့ ဆီသို ေလွာင္ကန္ ၃၂ လုံး၊ ဆီတြဲမ်ား ဆိုက္ကပ္ရန္ ဆိပ္ခံတံတား ေလးစင္းႏွင့္ ဆီသယ္ယာဥ္ ၁၃၆ စီးအား တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆီျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ မီးေဘးလုံၿခဳံေရး အတြက္ ဂါလန္ငါးသိန္းဆံ့ ေရကန္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လာမည့္ ေျခာက္လတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္ အတြင္း စီမံကိန္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရတပ္ပင္မစက္မႈလက္မႈတပ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့တဲ့ အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေရျပင္စည္း႐ိုးမွာ လံုျခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔အတူ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။

ေရတပ္ပင္မစက္မႈလက္မႈတပ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့တဲ့ အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားကို ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေရျပင္စည္း႐ိုးမွာ လံုျခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔အတူ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။

Photo Credit: Win Yetun

ပင္းတယျမိဳ႕နယ္သအယ္ပင္ေက်းရြာ ဦးခ်စ္ရာ+ေဒၚျမသန္း တို႔ေနအိမ္ ေနာက္ေခ်းေဆြးပုံ တူးရာမွ သေႏၶတည္၍ ထူးဆန္းစြာ ႏြားကေလး ေပၚလာျပန္တယ္ဗ်။

ပင္းတယျမိဳ႕နယ္သအယ္ပင္ေက်းရြာ ဦးခ်စ္ရာ+ေဒၚျမသန္း တို႔ေနအိမ္ ေနာက္ေခ်းေဆြးပုံ တူးရာမွ သေႏၶတည္၍ ထူးဆန္းစြာ ႏြားကေလး ေပၚလာျပန္တယ္ဗ်။

Photo - Shwe DaNu
via - Win Min Phyo

"ကုလားနဲ႕ ယူတဲ႕ ဗမာမရဲ႕ မဂၤလာပြဲကို ရြာသားေတြ ဂဲနဲ ့ထုလႊတ္မည္"

"ကုလားနဲ႕ ယူတဲ႕  ဗမာမရဲ႕ မဂၤလာပြဲကို  ရြာသားေတြ
ဂဲနဲ ့ထုလႊတ္မည္"
===================
ေဖဖဝါရီ ၂၇  ၂၀၁၆ မေကြး

မေကြးတိုင္း မင္းဘူး (  စကု ) ျမိဳ႕နယ္ ကုန္းသားေက်ရြာက ေဒၚသိန္းသိန္းစိုး၏ သမီး  မေႏြးေႏြးေအာင္ဟာ လာမည္ ့ မတ္ လ ၁ ရက္ေန ့တြင္  နက္ေမာက္ျမိဳ႕က ကုလား ေမာင္ေဇမ်ိဳဦး နဲ႕  သူမရြာမွာ  မဂၤလာေဆာင္ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

သူမ ပေထြး ဦးေဇာ္မိုးဟာလဲ  မူဆလင္ကုလားျဖစ္ပါတယ္။

ကုလားက ဗုဒၶဘာသာလို ့ ့ေျပာေသာ္လည္း ရြာသားေတြ အျမင္မွာက  မိန္းကေလးက  မင္းဘူး၊ ကုလားက နက္ေမာက္သားျဖစ္ျပီး  ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွာ  ေဖဖဝါရီ ၂၅ ေန ့ ့က သြားျပီး နွစ္ဦး သေဘာတူ လက္ထပ္ တာကို ေထာက္ဆေသာအားျဖင့္ ဒီကုလားမရိုးသား ဘူးလို ့  သံုးသပ္ေနႀကပါတယ္။

သူမပေထြးကလဲ မူဆလင္ကုလား ျဖစ္ေနေတာ့
ေနာက္ ဘယ္ကုလားပဲျဖစ္ျဖစ္ ရြာကို  အဝင္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ႕ အတြက္   မဂၤလာ ေဆာင္တဲ႕ေန ့ကို  ရြားသားမ်ားက ခဲနဲ႕
ထုလႊတ္မယ္လို ့ သတင္းရရွိပါတယ္။

ေဂ်ာ႔ရွ္ဒဗလ်ဴဝီရေမာ့ဆက္
၂၇  ၂  ၂၀၁၆ 9:01 PM

ကေလးျမိဳ႕ အထြက္ ျမစ္သာျမစ္ေဘးက ျပင္သာရြာက အုုန္းပင္မွာ ေရတက္ခဲ့တဲ့ အမွတ္အသားေတြကိုု မွတ္သားထားတာေတြ႕ႏုုိင္ပါတယ္။ မႏွစ္က သမၼတၾကီး အဲဒီရြာကိုု ေရာက္ေတာ့ ပ်က္စီးသြားတဲ့ အိမ္ေတြကိုု ျပန္ေဆာက္ေပးဖိုု႕နဲ႕ ရြာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္း ေပးဖိုု႕ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကေလးျမိဳ႕ အထြက္ ျမစ္သာျမစ္ေဘးက ျပင္သာရြာက အုုန္းပင္မွာ ေရတက္ခဲ့တဲ့ အမွတ္အသားေတြကိုု မွတ္သားထားတာေတြ႕ႏုုိင္ပါတယ္။ မႏွစ္က သမၼတၾကီး အဲဒီရြာကိုု ေရာက္ေတာ့ ပ်က္စီးသြားတဲ့ အိမ္ေတြကိုု ျပန္ေဆာက္ေပးဖိုု႕နဲ႕ ရြာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္း ေပးဖိုု႕ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေဖ ၂၇ ရက္ေန႕က အဲဒီရြာကိုု သမၼတၾကီးသြားေတာ့ ရြာက အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးက သူတိုု႕ ရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲကိုု တင္ျပပါတယ္။  အဲဒီရြာက လက္လုုပ္လက္စားေတြက သဲလုုပ္ငန္းနဲ႕ အသက္ေမြးပါတယ္။

ျမစ္သာျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းက သဲကုုိ ေလွငယ္နဲ႕ တူးျပီး ဒီဘက္ကမ္းကိုု သယ္ေရာင္းတာပါ။ ေငြစိုုက္ထုုတ္လုုပ္သူက ရွစ္ေယာက္ေလာက္ရိွျပီး က်န္တဲ့သူေတြက သဲတူး၊ သဲသယ္ ၀င္လုုပ္ၾကတာပါ။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျမစ္အထက္ဘက္မွာ လုုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက စက္နဲ႕ သဲကုုိ ကမ္းအထိ မႈတ္တင္ျပီးေရာင္းတယ္။ လုုပ္အားမသံုုးရေတာ့ ေစ်းကလည္း ျပင္သာရြာကေစ်းထက္ သက္သာတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဒီရြာမွာ သဲလုုပ္ငန္းက ေစ်းကြက္ပ်က္မလိုုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ခုုခုု လုုပ္ေပးဖိုု႕ဆိုုျပီး သမၼတၾကီးကိုုတင္ျပတာပါ။

သမၼတၾကီးက ခင္ဗ်ားတိုု႕ စက္၀ယ္ႏုုိင္ေအာင္ သမ၀ါယမက ေငြထုုတ္ေပးမယ္ဆုုိေတာ့ လည္းမျဖစ္ျပန္ဘူး။ ဘာလိုု႕လည္းဆိုုေတာ့ စက္သံုုးမယ္ဆိုုရင္ သဲတူး၊ သဲသယ္ အလုုပ္ နဲ႕ အသက္ေမြးသူေတြ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုုန္မယ္၊ဒါေၾကာင့္စက္မလိုုခ်င္ဘူးတဲ့။ တစ္ဖက္ကလည္း ေစ်းကြက္ စနစ္ အရ သက္သာတဲ့ေစ်းနဲ႕ေရာင္းေနတာကိုု ေစ်းတင္ခုုိင္းျပန္ရင္လည္း လက္ေတြ႕မက်ျပန္ဘူး။

ေနာက္ဆံုုးေတာ့ သဲေစ်းကိုု  ျဖစ္ႏုုိင္သမ ွ် ညိွေပးဖိုု႕၊ ဒီရြာသူရြာသားေတြအတြက္ သဲလုုပ္ငန္း တစ္ခုုထဲကိုုပဲ မီွခိုုမေနရေအာင္  အျခား အလုုပ္ အကိုုင္ ေတြရရိွႏုုိင္ဖိုု႕အတြက္ ပန္းရံ၊ လက္သမား စတဲ့ လုုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းေတြကိုု နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္သင္တန္းေက်ာင္းက လာသင္ေပးဖိုု႕၊ အဲဒီ သင္ တန္းဆင္းေတြကိုု ေဒသတြင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသံုုးျပဳဖိုု႕၊ ရြာက  ေက်ာင္း မေန တဲ့ကေလးေတြကိုု စာရင္းေကာက္ျပီးေက်ာင္းတက္ႏုုိင္ေအာင္ ကူညီေပးဖိုု႕၊  ျမစိမ္းေရာင္ စီမံ ကိန္းနဲ႕ ရြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးကိုုေဆာင္ရြက္ေပးဖိုု႕ အားလံုုးေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ခိ်ဳ႕ကိစၥေတြက လြယ္လြယ္နဲ႕ ရွင္းလိုု႕ရမယ္လိုု႕ ထင္ရေပမယ့္ တစ္ကယ္က် ေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရိွတယ္ဆိုုတာ ဒီကိစၥေလးမွာ ေတာင္ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ စလိုက္တဲ့အဖြဲ႕ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္... လူေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡရ.. ဒဏ္ရာရ စီးပြားပ်က္ေနၿပီ...

ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ စလိုက္တဲ့အဖြဲ႕
ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္...
လူေပါင္းမ်ားစြာ  ဒုကၡရ..  ဒဏ္ရာရ   စီးပြားပ်က္ေနၿပီ...

ပက္ဂ်ိဆန္စဖြဲ႕ၿပီး မၾကာဘူး  ရြာေတြကေန  တိုင္စာေတြလာတယ္...
အဲဒီအဖြဲ႕က  တျခားမဆုိင္တာေတြဖ်က္ဆီးတယ္...
သူတို႔နဲ႕ ပက္သတ္တဲ့အခင္းက်ေတာ့ မဖ်က္ဖူး... 
ရြာေတြကို အႏိုင္က်င့္တယ္.. ရွမ္းေတြကိုလည္း အႏိုင္က်င့္တယ္ဆိုၿပီး
တိုင္ထားတာ  အမ်ားအျပား...

ရြာသားေတြကလည္း...  လာရင္ ေဆာ္မယ္...  ကစ္မယ္ဆိုၿပီး
ေစာင့္ေနတဲ့သူေတြရွိလို႔  တပ္နဲ႕ ရဲက ေစတနာနဲ႕  တားတယ္..
အဲဒါကိုမီဒီယာက  တပ္ကပဲ  ဘိန္းခင္းေတြကိုမဖ်က္ေစခ်င္လုိ႔
ပိတ္ထားသလိုလို  တားထားသေယာင္ေယာင္ေရးၾကေတာ့....
ေနာက္ဆံုး ညိႈႏိႈင္းၿပီးတပ္က လႊတ္လိုက္တယ္..
လံုၿခံဳေရးကိုေတာ့ ရာႏႈန္းျပည့္ တာ၀န္မယူႏိုင္ဘူးေပါ့...

ေဟာ...
ထင္တဲ့အတိုင္းျဖစ္လာၿပီ....
ေ၀မိုး  ရြာအေရာက္မွာ  ရြာသားေတြကလည္း ရြာထဲမလာဖို႔တားတယ္..
ပက္ဂ်ိဆန္ကလည္း... ဟိုေအာ္ ဒီေအာ္လုပ္တယ္..
အဲဒီမွာ  ပစ္ၾက ခတ္ၾကျဖစ္ၿပီး...  ပက္ဂ်ိဆန္အဖြဲ႕က 
ဓါက္ဆီနဲ႕ ပုလင္း မီးေလာင္ေအာင္လုပ္ၿပီး မီးေတြရိႈ႕တယ္...
တရုတ္လုပ္  ဗံုးေတြသံုးတယ္...  ရြာသားေတြနဲ႕  ျပႆနာျဖစ္တယ္...
ႏွစ္ဖက္လံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတယ္...

ေနာက္ဆံုး ဒီအပ်က္အဆီးေတြကို တပ္မေတာ္ကပဲ  ၀င္ရွင္းေပးရတယ္...
ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ျပည္သူေတြကို  ၀င္ကူညီေပးရတယ္...

မီဒီယာေတြ ...  တပ္က တားတဲ့သတင္းပဲ ေဖာ္ျပၿပီး
ဒီအေျခအေန မွာ ျဖစ္သြားတဲ့သတင္းကိုေတာ့ ဖံုးကြယ္ထားတယ္....